Dotační programy ukončené

 

Lesní hospodářství - finanční podpory na hospodaření z rozpočtu Pk na léta 2007-2013

Upozornění pro žadatele:

Od 1.1.2013 je dotační titul D.b. - přibližování koněm - je proplácen  Ministerstvem zemědělství, žádosti se podávají i nadále prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, ale na formulářích, které naleznete na stránkách MZe nebo v programu pro žadatele.