Dopravní obslužnost

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2018/2019

(12.6.2017)

Pozvánka na jednání k návrhu železničního jízdního řádu pro období platnosti 2018/2019

 

 

       Z důvodu přípravy železničního jízdního řádu na období 2018/2019 Vás zveme
na projednání Vašich případných připomínek k uvedenému JŘ.

       Na jednání prosím vyšlete odpovědné osoby za Vaše město/obec. Osoby pověřené městem/obcí k jejímu zastupování,  doloží před zahájením jednání pověření.

       Jednání se uskuteční v jednom termínu a to  dne 27. 7. 2018 v čase od 9:00 hod. do 12:00hod  v zasedací místnosti ROC Pardubice, náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice (výpravní budova žst. Pardubice hl.n., vstup v levém rohu – z pohledu vstříc informačnímu systému – vstupní dveře mezi bankomatem a prodejním místem RegioJet, 1. patro, naproti schodišti).

       Na obou jednáních budou představeny dodatečné úpravy návrhu JŘ 2018/2019, které provozovatel dráhy SŽDC nestihl do návrhu JŘ zapracovat. Dále budou projednány připomínky obcí zaslané elektronickou poštou na Pardubický kraj - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti do 23. 7. 2018.

  Návrh jízdního řádu je uveden na:    http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2019/pardubicky.pdf

 

 

 Připomínky prosím zasílejte na emailové adresy:

 

hajekm@gr.cd.cz

netolicky@gr.cd.cz

leos.beran@pardubickykraj.cz

 

 

 

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.