Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (7.5.2019)

přiložen k: Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(209.6 kB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele USKLADNĚNÍ DEPONIE KHK, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (7.5.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele USKLADNĚNÍ DEPONIE KHK, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(217.6 kB)

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Magistrátu města Pardubic ve věci umístění stavby lávky přes Labe v Pardubicích (7.5.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Magistrátu města Pardubic ve věci umístění stavby lávky přes Labe v Pardubicích Dokument ve formátu PDF(222.6 kB)

Telefonní seznam pracovníků Pk (6.5.2019)

přiložen k: Telefonní seznam pracovníků Pk Dokument ve formátu MS Excel(144 kB)

Krajský informační zpravodaj SMS ČR - květen 2019 (6.5.2019)

přiložen k: Krajský informační zpravodaj SMS ČR - květen 2019 Dokument ve formátu PDF(1.3 MB)

Žádost o povolení provozu provozovatele OMV Česká republika, s.r.o., provoz ČSPHM Pardubice (6.5.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu provozovatele OMV Česká republika, s.r.o., provoz ČSPHM Pardubice Dokument ve formátu PDF(166.1 kB)

Žádost o povolení provozu provozovatele OMV Česká republika, s.r.o., provoz ČSPHM Moravská Třebová (6.5.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu provozovatele OMV Česká republika, s.r.o., provoz ČSPHM Moravská Třebová Dokument ve formátu PDF(159.9 kB)

Zahájení zjišťovacího řízení – Stavební úpravy a přístavba přístřešku stáje pro hovězí dobytek K 104 v Českých Lhoticích (6.5.2019)

přiložen k: Zahájení zjišťovacího řízení – Stavební úpravy a přístavba přístřešku stáje pro hovězí dobytek K 104 v Českých Lhoticích Dokument ve formátu PDF(191.1 kB)

18/04/1622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (3.5.2019)

přiložen k: 18/04/1622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(535.9 kB)

18/04/1625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (3.5.2019)

přiložen k: 18/04/1625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(528.6 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Jednodenní zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území: město Pardubice (3.5.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Jednodenní zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území: město Pardubice Dokument ve formátu PDF(213.9 kB)

Rozpočtové opatření 15. 4. 2019 (3.5.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření 15. 4. 2019 Dokument ve formátu PDF(42 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 4. 2019 (3.5.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 4. 2019 Dokument ve formátu PDF(158.4 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 4. 2019 (3.5.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 4. 2019 Dokument ve formátu PDF(158.6 kB)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Poradna pro rodinu Pardubického kraje (2.5.2019)

přiložen k: Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Poradna pro rodinu Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(196.8 kB)

Rozpočtové opatření 8. 4. 2019 (2.5.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření 8. 4. 2019 Dokument ve formátu PDF(40.8 kB)

OR/19/22203; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce prodejních prostor v přízemí budovy čp. 164 v Červené Vodě, III. etapa; obec Červená Voda (2.5.2019)

přiložen k: OR/19/22203; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce prodejních prostor v přízemí budovy čp. 164 v Červené Vodě, III. etapa; obec Červená Voda Dokument ve formátu PDF(338.8 kB)

Informace ke konkursním řízením a doporučený postup (1.5.2019)

přiložen k: Metodika k činnostem prováděným v kompetenci obcí Dokument ve formátu MS Word(36.5 kB)

Metodika k povolování výjimek z počtu dětí a žáků (1.5.2019)

přiložen k: Metodika k činnostem prováděným v kompetenci obcí Dokument ve formátu MS Word(68.5 kB)

Provoz rafinérie – oznámení o vydání 13. změny integrovaného povolení (30.4.2019)

přiložen k: Provoz rafinérie – oznámení o vydání 13. změny integrovaného povolení Dokument ve formátu PDF(457.7 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.