Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v úseku Valy - Přelouč (13.5.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v úseku Valy - Přelouč Dokument ve formátu PDF(332.6 kB)

Situace (13.5.2019)

přiložen k: 003/2019 nahodilá těžba - Psí kuchyně UNDEFINED: FIL_TXT_TXT(1.6 MB)

Poskytované individuální dotace 2017, 2018 a 2019 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast sportu a volnočasových aktivit (13.5.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast sportu a volnočasových aktivit Dokument ve formátu PDF(314.4 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast cestovního ruchu (13.5.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast cestovního ruchu Dokument ve formátu PDF(256 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11- Dolní Dvůr - Žamberk (10.5.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11- Dolní Dvůr - Žamberk Dokument ve formátu PDF(822.2 kB)

OKSCR/19/21665, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019 (10.5.2019)

přiložen k: OKSCR/19/21665, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, Lanškrounská č.p. 381 – obnova oken“

Dokument ve formátu PDF(330.1 kB)

Žádost o povolení provozu provozovatele Recycling J&F, s.r.o. Praha (10.5.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu provozovatele Recycling J&F, s.r.o. Praha Dokument ve formátu PDF(239.5 kB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele SilEnergo, spol. s.r.o., Dolní Dobrouč- (10.5.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele SilEnergo, spol. s.r.o., Dolní Dobrouč- Dokument ve formátu PDF(353.8 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický psycholog pro území: okres Ústí nad Orlicí (10.5.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický psycholog pro území: okres Ústí nad Orlicí Dokument ve formátu PDF(213.7 kB)

VPS činnost městské policie – festival dne 15.6.2019, uzavřená mezi městem Svitavy a obcí Koclířov (10.5.2019)

přiložen k: VPS činnost městské policie – festival dne 15.6.2019, uzavřená mezi městem Svitavy a obcí Koclířov Dokument ve formátu PDF(737.2 kB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany a I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany, doplnění (10.5.2019)

přiložen k: Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany a I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany, doplnění Dokument ve formátu PDF(963.6 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru neurologie pro území: okres Chrudim (10.5.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru neurologie pro území: okres Chrudim Dokument ve formátu PDF(213.3 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území: okres Ch (10.5.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území: okres Ch Dokument ve formátu PDF(214.1 kB)

18/04/1336, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (10.5.2019)

přiložen k: 18/04/1336, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(543.4 kB)

17/03/0390, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 (10.5.2019)

přiložen k: 17/03/0390, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(201.2 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u Moravské Třebové (9.5.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u Moravské Třebové Dokument ve formátu PDF(251.2 kB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/051524-E (9.5.2019)

přiložen k: Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/051524-E Dokument ve formátu PDF(90.6 kB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/052424-E (9.5.2019)

přiložen k: Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/052424-E Dokument ve formátu PDF(93.3 kB)

Informace ke konkursním řízením a doporučený postup (7.5.2019)

přiložen k: Informace ke konkursním řízením a doporučený postup Dokument ve formátu MS Word(36.5 kB)

Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě – závazné stanovisko EIA (7.5.2019)

přiložen k: Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě – závazné stanovisko EIA Dokument ve formátu PDF(319.5 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.