Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Rozhodnutí o odvolání Harmonie Brno, s.r.o. proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu (12.7.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o odvolání Harmonie Brno, s.r.o. proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu Dokument ve formátu PDF(1.7 MB)

Chov hospodářských zvířat – středisko Moravany (12.7.2019)

přiložen k: Chov hospodářských zvířat – středisko Moravany Dokument ve formátu PDF(168.5 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 Sezemice - Časy (12.7.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 Sezemice - Časy Dokument ve formátu PDF(365.3 kB)

Epifany s.r.o. (12.7.2019)

přiložen k: Epifany s.r.o. Dokument ve formátu PDF(169.9 kB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele AG Skořenice akciová společnost (11.7.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele AG Skořenice akciová společnost Dokument ve formátu PDF(62.3 kB)

Žádost o změnu povolení provozu betonárny ZAPA beton a.s. Chvaletice (11.7.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu betonárny ZAPA beton a.s. Chvaletice Dokument ve formátu PDF(176.3 kB)

Rozhodnutí o 2. změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele TEREOS TTD, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (11.7.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o 2. změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele TEREOS TTD, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(216.4 kB)

OŽPZ/19/22562 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy fitcentra čp.261, obec Dolní Ředice (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22562 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy fitcentra čp.261, obec Dolní Ředice Dokument ve formátu PDF(330 kB)

OŽPZ/19/22563 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace multifunkčního domu, obec Dubany (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22563 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace multifunkčního domu, obec Dubany Dokument ve formátu PDF(264.7 kB)

OŽPZ/19/22789 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků V. etapa, obec Újezd u Přelouče (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22789 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků V. etapa, obec Újezd u Přelouče Dokument ve formátu PDF(480.9 kB)

OŽPZ/19/22763 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a modernizace areálu u budovy obecního úřadu Poběžovice u Přelouče, obec Poběžovice u Přelouče 9 (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22763 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a modernizace areálu u budovy obecního úřadu Poběžovice u Přelouče, obec Poběžovice u Přelouče 9 Dokument ve formátu PDF(401.1 kB)

OŽPZ/19/22793 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy MŠ Veselí, obec Veselí (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22793 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy MŠ Veselí, obec Veselí Dokument ve formátu PDF(258.2 kB)

OŽPZ/19/22812 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na p.č. 1003/21 a 1007/4, obec Horní Újezd (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22812 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na p.č. 1003/21 a 1007/4, obec Horní Újezd Dokument ve formátu PDF(434.6 kB)

OŽPZ/19/22821 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Korouhev, obec Korouhev (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22821 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Korouhev, obec Korouhev Dokument ve formátu PDF(451.8 kB)

OŽPZ/19/22850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Parkoviště u Základní a mateřské školy Trstěnice, obec Trstěnice (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Parkoviště u Základní a mateřské školy Trstěnice, obec Trstěnice Dokument ve formátu PDF(441.1 kB)

OŽPZ/19/22849 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodby a šatny v MŠ, obec Trpín (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22849 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodby a šatny v MŠ, obec Trpín Dokument ve formátu PDF(339.2 kB)

OŽPZ/19/22829 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Na návsi, obec Morašice (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22829 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Na návsi, obec Morašice Dokument ve formátu PDF(463.2 kB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele UMIKOV CZ s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (10.7.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele UMIKOV CZ s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(229.4 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.