Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Budoucí bezúplatný převod pozemků a stavby silnice v katastrálním území Záboří u Proseče (17.5.2019)

přiložen k: Budoucí bezúplatný převod pozemků a stavby silnice v katastrálním území Záboří u Proseče Dokument ve formátu PDF(51.4 kB)

Bezúplatný převod pozemků a stavby silnice v katastrálním území Trpišov (17.5.2019)

přiložen k: Bezúplatný převod pozemků a stavby silnice v katastrálním území Trpišov Dokument ve formátu PDF(53.9 kB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Heřmanův Městec (17.5.2019)

přiložen k: Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Heřmanův Městec Dokument ve formátu PDF(48.8 kB)

Prodej pozemku v katastrálním území Přelouč (17.5.2019)

přiložen k: Prodej pozemku v katastrálním území Přelouč Dokument ve formátu PDF(101 kB)

Nájem pozemku v katastrálním území Popkovice (17.5.2019)

přiložen k: Nájem pozemku v katastrálním území Popkovice Dokument ve formátu PDF(47.2 kB)

Prodej pozemku v katastrálním území Lubná u Poličky (17.5.2019)

přiložen k: Prodej pozemku v katastrálním území Lubná u Poličky Dokument ve formátu PDF(501 kB)

Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou(mimo)–Hradec Králové (mimo) (17.5.2019)

přiložen k: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou(mimo)–Hradec Králové (mimo) Dokument ve formátu PDF(157.3 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová (17.5.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová Dokument ve formátu PDF(224.8 kB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 38/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Jedousov na úseku přestupků (17.5.2019)

přiložen k: Dodatek č. 1 k VPS č. 38/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Jedousov na úseku přestupků Dokument ve formátu PDF(662.5 kB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 13/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Sopřeč na úseku přestupků (17.5.2019)

přiložen k: Dodatek č. 1 k VPS č. 13/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Sopřeč na úseku přestupků Dokument ve formátu PDF(663 kB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OMV Česká republika, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (17.5.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OMV Česká republika, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(261.8 kB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OMV Česká republika, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (17.5.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OMV Česká republika, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(239.5 kB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (17.5.2019)

přiložen k: Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(207.6 kB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně stavby spalovny v CBO AČR Těchonín (16.5.2019)

přiložen k: Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně stavby spalovny v CBO AČR Těchonín Dokument ve formátu PDF(69.4 kB)

19/23129, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019 (15.5.2019)

přiložen k: 19/23129, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(280.1 kB)

OKSCR/19/22044, Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Přívrat, Informační turistické místo – Přívrat čp. 39 (15.5.2019)

přiložen k: OKSCR/19/22044, Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Přívrat, Informační turistické místo – Přívrat čp. 39 Dokument ve formátu PDF(356.1 kB)

Výběrové řízení č. 20/2019 – referent oddělení zemědělství – odbor životního prostředí a zemědělství (15.5.2019)

přiložen k: Výběrové řízení č. 20/2019 – referent oddělení zemědělství – odbor životního prostředí a zemědělství Dokument ve formátu PDF(34.8 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Jednodenní zdravotní péče v oboru gynekologie a porodnictví pro území: Žamberecko (15.5.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Jednodenní zdravotní péče v oboru gynekologie a porodnictví pro území: Žamberecko Dokument ve formátu PDF(214.1 kB)

Výběrové řízení č. 21/2019 – pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic (15.5.2019)

přiložen k: Výběrové řízení č. 21/2019 – pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic Dokument ve formátu PDF(35.8 kB)

ODSH/19/22144, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace spolku AUTOKLUB KAROSA klub v AČR na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (15.5.2019)

přiložen k: ODSH/19/22144, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace spolku AUTOKLUB KAROSA klub v AČR na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji Dokument ve formátu PDF(396.3 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.