Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

OŽPZ/19/22870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken u vchodových dveří, obec Hejnice (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken u vchodových dveří, obec Hejnice Dokument ve formátu PDF(420.3 kB)

OŽPZ/19/22966 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava učebny v ZŠ Říčky, obec Orlické Podhůří (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22966 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava učebny v ZŠ Říčky, obec Orlické Podhůří Dokument ve formátu PDF(371.3 kB)

OŽPZ/19/22780 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Stéblová (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22780 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Stéblová Dokument ve formátu PDF(427.5 kB)

OŽPZ/19/22787 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště – dokončení opravy oplocení a oprava terasy MŠ Uhersko, obec Uhersko (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22787 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště – dokončení opravy oplocení a oprava terasy MŠ Uhersko, obec Uhersko Dokument ve formátu PDF(432.2 kB)

OŽPZ/19/22816 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové vytápění budovy obecního úřadu, obec Chrastavec (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22816 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové vytápění budovy obecního úřadu, obec Chrastavec Dokument ve formátu PDF(408.2 kB)

OŽPZ/19/22817 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Základní školy Janov – III. etapa, obec Janov (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22817 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Základní školy Janov – III. etapa, obec Janov Dokument ve formátu PDF(428.2 kB)

OŽPZ/19/22831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v Němčicích, obec Němčice (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v Němčicích, obec Němčice Dokument ve formátu PDF(414.3 kB)

OŽPZ/19/22835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace , p.č. 250/3, k.ú. Mladočov – II. etapa, obec Poříčí u Litomyšle (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace , p.č. 250/3, k.ú. Mladočov – II. etapa, obec Poříčí u Litomyšle Dokument ve formátu PDF(413.3 kB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele POLAK CZ s.r.o., Opatov (16.7.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele POLAK CZ s.r.o., Opatov Dokument ve formátu PDF(988.6 kB)

Příloha - infrastruktura (16.7.2019)

přiložen k: Informace v oblasti infrastruktury Pk Dokument ve formátu MS Word(27.5 kB)

Příloha (16.7.2019)

přiložen k: Informace o vedoucích úřednících Pk Dokument ve formátu MS Excel(13.3 kB)

OŽPZ/19/22580 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v nové zástavbě RD, obec Labské Chrčice (15.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22580 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v nové zástavbě RD, obec Labské Chrčice Dokument ve formátu PDF(410.3 kB)

OŽPZ/19/22682 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, IV. etapa rekonstrukce budovy čp. 231 ve Svratouchu – dokončení, obec Svratouch (15.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22682 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, IV. etapa rekonstrukce budovy čp. 231 ve Svratouchu – dokončení, obec Svratouch Dokument ve formátu PDF(314.1 kB)

OŽPZ/19/22766 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků, obec Přelovice (15.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22766 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků, obec Přelovice Dokument ve formátu PDF(436.9 kB)

Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER (15.7.2019)

přiložen k: Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER Dokument ve formátu PDF(193.6 kB)

OŽPZ/19/22558 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku podél silnice III. třídy - 1. etapa, obec Časy (15.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22558 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku podél silnice III. třídy - 1. etapa, obec Časy Dokument ve formátu PDF(356.3 kB)

OŽPZ/19/22566 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Hrobice (15.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22566 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Hrobice Dokument ve formátu PDF(363.9 kB)

OŽPZ/19/22568 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Víceúčelové hřiště, obec Choteč (15.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22568 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Víceúčelové hřiště, obec Choteč Dokument ve formátu PDF(320.8 kB)

OŽPZ/19/22772 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové oplocení areálu základní školy, obec Semín (15.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22772 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové oplocení areálu základní školy, obec Semín Dokument ve formátu PDF(441.3 kB)

Prodej nemovitých věcí v katastrálním území Ráby (15.7.2019)

přiložen k: Prodej nemovitých věcí v katastrálním území Ráby Dokument ve formátu PDF(505.2 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.