Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

OŽPZ/19/22971 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a dveří v kulturním domě - I.etapa, obec Petrovice (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22971 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a dveří v kulturním domě - I.etapa, obec Petrovice Dokument ve formátu PDF(360.4 kB)

OŽPZ/19/22977 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení nástavby půdního prostoru obecního úřadu III. etapa, obec Radhošť (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22977 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení nástavby půdního prostoru obecního úřadu III. etapa, obec Radhošť Dokument ve formátu PDF(278.1 kB)

OŽPZ/19/22980 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Sázava (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22980 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Sázava Dokument ve formátu PDF(353.3 kB)

OŽPZ/19/22993 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Šedivec (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22993 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Šedivec Dokument ve formátu PDF(412.4 kB)

OŽPZ/19/23003 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava garáží obecního úřadu, obec Zádolí (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23003 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava garáží obecního úřadu, obec Zádolí Dokument ve formátu PDF(399.4 kB)

OŽPZ/19/23005 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vnitřních prostor hasičské zbrojnice v Zálší (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23005 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vnitřních prostor hasičské zbrojnice v Zálší Dokument ve formátu PDF(392.2 kB)

OŽPZ/19/23007 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu, obec Zářecká Lhota (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23007 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu, obec Zářecká Lhota Dokument ve formátu PDF(359.2 kB)

OŽPZ/19/23008 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací, obec Žichlínek (10.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23008 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací, obec Žichlínek Dokument ve formátu PDF(385.3 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Sopotnice (10.7.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Sopotnice Dokument ve formátu PDF(257.4 kB)

OKSCR/19/24024, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Rybník, sousoší před kostelem - rest. sous. Kalvárie (10.7.2019)

přiložen k: OKSCR/19/24024, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Rybník, sousoší před kostelem - rest. sous. Kalvárie Dokument ve formátu PDF(296.3 kB)

Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III Dokument ve formátu PDF(3.3 MB)

Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny

Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příloh pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny na období od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021. Podpořené sociální služby budou financovány v rámci realizace  projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 15. - 30. 8. 2019. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve výzvě a dalších přiložených dokumentech.

Dokument ve formátu PDF(463.7 kB)

Popis služby - příloha č. 1 žádosti (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny

Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příloh pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny na období od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021. Podpořené sociální služby budou financovány v rámci realizace  projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 15. - 30. 8. 2019. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve výzvě a dalších přiložených dokumentech.

Dokument ve formátu MS Word(42 kB)

Rozpočet služby - příloha č. 2 žádosti (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny

Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příloh pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny na období od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021. Podpořené sociální služby budou financovány v rámci realizace  projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 15. - 30. 8. 2019. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve výzvě a dalších přiložených dokumentech.

Dokument ve formátu MS Excel(63.5 kB)

Metodika pro poskytování vyrovnávací platby formou dotace (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny

Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příloh pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny na období od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021. Podpořené sociální služby budou financovány v rámci realizace  projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 15. - 30. 8. 2019. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve výzvě a dalších přiložených dokumentech.

Dokument ve formátu PDF(1023.4 kB)

Sankční ustanovení a přehled sledovaných indikátorů (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny

Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příloh pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny na období od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021. Podpořené sociální služby budou financovány v rámci realizace  projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 15. - 30. 8. 2019. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve výzvě a dalších přiložených dokumentech.

Dokument ve formátu PDF(624.5 kB)

Žádost o účelovou dotaci - formulář (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny

Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příloh pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny na období od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021. Podpořené sociální služby budou financovány v rámci realizace  projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 15. - 30. 8. 2019. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve výzvě a dalších přiložených dokumentech.

Dokument ve formátu MS Word(53.3 kB)

Kritéria pro stanovení výše vyrovnávací platby (10.7.2019)

přiložen k: Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny

Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příloh pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny na období od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021. Podpořené sociální služby budou financovány v rámci realizace  projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 15. - 30. 8. 2019. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve výzvě a dalších přiložených dokumentech.

Dokument ve formátu PDF(638.7 kB)

OKSCR/19/23488, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Džbánov, venkovská usedlost čp. 17 - výměna střešní krytin (9.7.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23488, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Džbánov, venkovská usedlost čp. 17 - výměna střešní krytin Dokument ve formátu PDF(347.3 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace na opravu požární zbrojnice jednotky SDH obce OKŘ/19/23788 – Obec Útěchov (9.7.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace na opravu požární zbrojnice jednotky SDH obce OKŘ/19/23788 – Obec Útěchov Dokument ve formátu PDF(655.4 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.