Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

18/04/1237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (29.4.2019)

přiložen k: 18/04/1237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(592.8 kB)

18/04/1831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (29.4.2019)

přiložen k: 18/04/1831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(644.7 kB)

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pardubického kraje (Poradna pro rodinu Pardubického kraje) (29.4.2019)

přiložen k: Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pardubického kraje (Poradna pro rodinu Pardubického kraje) Dokument ve formátu PDF(336.7 kB)

18/04/1821, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (29.4.2019)

přiložen k: 18/04/1821, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(535 kB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 v úseku Chlum - Hlinsko z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky (29.4.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 v úseku Chlum - Hlinsko z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky Dokument ve formátu PDF(306.3 kB)

18/04/1445, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (29.4.2019)

přiložen k: 18/04/1445, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(528.9 kB)

Výpis z 5. jednání BRPK 08.04.2019 (29.4.2019)

přiložen k: Výpis z 5. jednání BRPK 08.04.2019 Dokument ve formátu PDF(142.8 kB)

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pardubického kraje (Poradna pro rodinu Pardubického kraje) (29.4.2019)

přiložen k: Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pardubického kraje (Poradna pro rodinu Pardubického kraje) Dokument ve formátu PDF(336.7 kB)

Poskytované individuální dotace - Kancelář hejtmana (29.4.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace 2019 – Kancelář hejtmana Dokument ve formátu PDF(179.8 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: okres Chrudim (26.4.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: okres Chrudim Dokument ve formátu PDF(213.8 kB)

Způsob vyvěšení dokumentů ve volební místnosti (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(591.5 kB)

Směrnice MF ČR o financování voleb (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(49.2 kB)

Informace o účasti členů OVK na nemocenském pojištění (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(308.5 kB)

Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění členy OVK (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(503.6 kB)

Zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(544.6 kB)

Zákon o volbách do Evropského parlamentu (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(337 kB)

Prováděcí vyhláška k zákonu o volbách do Evropského parlamentu (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(190.7 kB)

Otevřená muzea a galerie 2019 (25.4.2019)

přiložen k: Otevřená Muzea a Galerie Dokument ve formátu PDF(4.3 MB)

Mzdové náklady (25.4.2019)

přiložen k: Metody ochrany přírody a krajiny při územním plánování Dokument ve formátu MS Excel(44 kB)

Příloha (25.4.2019)

přiložen k: Počty DPP a DPČ za roky 2017-2019 Dokument ve formátu MS Excel(430 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.