Formuláře

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Stanovení dobývacího prostoru Stéblová VII a následná těžba štěrkopísků – zveřejnění dokumentace k posuzování vlivů na životní prostředí (16.1.2019)

přiložen k: Stanovení dobývacího prostoru Stéblová VII a následná těžba štěrkopísků – zveřejnění dokumentace k posuzování vlivů na životní prostředí Dokument ve formátu PDF(87.4 kB)

Rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení pro zařízení „P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka“ (16.1.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení pro zařízení „P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka“ Dokument ve formátu PDF(243.1 kB)

Vyhlášení 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2019 (15.1.2019)

přiložen k: Vyhlášení 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(208.4 kB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ALTERINVESTA CZ s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (15.1.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ALTERINVESTA CZ s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(263.6 kB)

Příloha č. 2 - Přehled úvěrů a půjček 2018 (15.1.2019)

přiložen k: Předložení podkladů k vypracování státního závěrečného účtu za rok 2018 Dokument ve formátu MS Excel(29 kB)

Příloha č. 4 - vzor Hodnotící zpráva (k využití) (15.1.2019)

přiložen k: Předložení podkladů k vypracování státního závěrečného účtu za rok 2018 Dokument ve formátu MS Excel(52.5 kB)

Příloha č. 3 - Přehled koncesních smluv 2018 (15.1.2019)

přiložen k: Předložení podkladů k vypracování státního závěrečného účtu za rok 2018 Dokument ve formátu MS Excel(38 kB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW – stručné shrnutí údajů ze žádosti o změnu integrovaného povolení (14.1.2019)

přiložen k: Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW – stručné shrnutí údajů ze žádosti o změnu integrovaného povolení Dokument ve formátu PDF(448.4 kB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ALTERINVESTA CZ s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (11.1.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ALTERINVESTA CZ s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(40 kB)

Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou – závěr zjišťovacího řízení EIA (11.1.2019)

přiložen k: Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou – závěr zjišťovacího řízení EIA Dokument ve formátu PDF(596 kB)

Rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení pro výrobu organických polotovarů“ (11.1.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení pro výrobu organických polotovarů“ Dokument ve formátu PDF(239.9 kB)

Rozhodnutí o 1. změně integrovaného povolení pro zařízení „Povrchová úprava kovových dílů“ (11.1.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o 1. změně integrovaného povolení pro zařízení „Povrchová úprava kovových dílů“ Dokument ve formátu PDF(239.9 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: okres Pardubice (11.1.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: okres Pardubice Dokument ve formátu PDF(212.9 kB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Služby města Králíky s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (11.1.2019)

přiložen k: Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Služby města Králíky s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(270.8 kB)

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (10.1.2019)

přiložen k: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ Dokument ve formátu PDF(183.2 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Suchá Lhota - přestupky (9.1.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Suchá Lhota - přestupky Dokument ve formátu PDF(671.9 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Sloupnice - přestupky (9.1.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Sloupnice - přestupky Dokument ve formátu PDF(658.9 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Tržek - přestupky (9.1.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Tržek - přestupky Dokument ve formátu PDF(657 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Němčice - přestupky (9.1.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Němčice - přestupky Dokument ve formátu PDF(670.5 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Bohuňovice - přestupky (9.1.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Bohuňovice - přestupky Dokument ve formátu PDF(658.5 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.