Dokumenty

Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 - 2020

(22.4.2016)

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 21. 4. 2016 schválilo Strategii cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 – 2020 (Strategie).

Gestorem zpracování byl Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Strategie byla zpracována ve spolupráci dodavatele a expertního týmu se zastoupením jednotlivých turistických oblastí. Analytickou část zpracovala společnost Avedon s.r.o. a návrhovou část zpracoval expertní tým pod vedením hlavního experta Aleny Horákové, ředitelky Destinační společnosti Východní Čechy. Následně proběhl proces vyhodnocení vlivu Strategie na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zakončený vydáním závěrečného souhlasného stanoviska MŽP.

Pro sledování a rozbor vlivů Strategie cestovního ruchu Pk na životní prostředí a veřejné zdraví na území Pk [§10h) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí] budou využity indikátory uvedené v kapitole 9 Dokumentace vyhodnocení Strategie cestovního ruchu Pk 2016 - 2020  z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě zjištění významných negativních vlivů na životní prostředí bude provedena průběžná aktualizace Strategie.