Aktuality

Mladí řezníci a uzenáři mají v Poličce vybavení špičkové úrovně. Mohou zpracovávat také zvěřinu
1.4.2019

Polička - Druhou zastávkou hejtmana Martina Netolického při návštěvě Poličky bylo zdejší odborné učiliště. Zde Pardubický kraj za přispění evropských fondů dokončil přístavbu a vybavení odborných učeben pro obory řezník a uzenář za 38 milionů korun. Slavnostního otevření se kromě hejtmana zúčastnil také krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Kraj přispěje na opravu svodiel u hradu Svojanov
1.4.2019

Polička - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v pátek Poličku. Nejprve jednal se starostou města Jaroslavem Martinů, následně navštívil krajskou střední odbornou školu a učiliště a návštěvu zakončil jednáním se dvěma významnými zaměstnavateli, kterými jsou pivovar a společnost Ravensburger. Se starostou města již hejtman v minulosti projednával záležitosti dětského domu a nyní řešili především záležitosti spojené s hradem Svojanov, který je ve vlastnictví města.

Mikulovice chtějí stezku do Pardubic i Chrudimi. Připravují také zvelebení prostoru před fotbalovým hřištěm.
1.4.2019

Mikulovice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil obec Mikulovice nedaleko Pardubic. Se starostou obce Slavomírem Medunou a místostarostou Michalem Votřelem hovořil o rozvojových plánech nové samosprávy a dotačních titulech kraje.

Česká Třebová zná své Ámose. Ocenění získalo 14 pedagogů
1.4.2019

Česká Třebová - Malá scéna Kulturního centra v České Třebové byla ve čtvrtek 28. března, který je dnem narození Jana Ámose Komenského, svědkem prvního ročníku ankety o nejoblíbenější učitele českotřebovských škol s názvem Českotřebovský Ámos. Ocenění za svoji práci si odneslo celkem 14 pedagogů jednotlivých, ať už základních či středních škol, ale i dalších školských zařízení na území města. Pardubický kraj, který ve městě zřizuje gymnázium a střední technickou školu, zastupoval na slavnostním večeru hejtman Martin Netolický.

Cenu předávala Livia Klausová
29.3.2019

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v hotelu Atom v Třebíči uskutečnilo Slavnostní předávání Cen MOSTY za rok 2018.

Ceny MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Jednu z hlavních cen získal i Pardubický kraj.

Kostel v Sezemicích, který potřebuje opravit střechu
29.3.2019
Pardubice – Na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o sbírky muzeí a galerií, památkovou péči, podporu subjektů v oblasti kultury a památkové péče také na regionální činnost Východočeského divadla a Komorní filharmonie vydá letos Pardubický kraj více než 32 milionů korun. Dotace schvalovali radní, některé ještě podléhají schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje.
Pardubický kraj pokračuje v podpoře Českého červeného kříže
29.3.2019
Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje finančně podpořila činnost oblastních spolků Českého červeného kříže v Chrudimi, Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Peníze jsou určeny na podporu projektů bezpříspěvkového dárcovství krve.  
V Programu regenerace letos zvítězilo Ústí nad Orlicí
29.3.2019

Pardubice/Praha -  Ministerstvo kultury České republiky každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky (dále jen Program regenerace). Za rok 2018 vyhrálo krajské kolo město Ústí nad Orlicí a postoupilo do celostátního kola.

Jednání v Ústí nad Orlicí
28.3.2019

Pardubice - Nemocnice v Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí mají nového ředitele. Tím se 1. března stal Jaroslav Kajzr. Starostům měst, kde se nachází zdravotnická zařízení Nemocnice Pardubického kraje, jej spolu s dalšími aktuálními informacemi přijel se zástupci představenstva společnosti představit krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Ilustrační foto
28.3.2019

Pardubice - Pardubický kraj podepsal s Ředitelstvím silnic a dálnic smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice I/36 do svého majetku. Podepsání tohoto dokumentu je prvním krokem ke změně silnice z kategorie I. třídy na krajskou silnici II. třídy. Jedná se o úsek exit Chýšť – mimoúrovňová křižovatka Globus Pardubice.

Pardubická nemocnice (Ilustrační foto)
28.3.2019

Pardubice - Nemocnice Pardubického kraje (NPK) úspěšně prošla auditem účetní závěrky pro rok 2018, o tomto závěru auditora informovali zástupci nemocnice radní Pardubického kraje. Na jednání krajských radních pak zároveň představili investiční a finanční plán pro rok 2019. Oba dokumenty Rada Pardubického kraje schválila. Nemocnice budou v letošním roce hospodařit s plánovanou drobnou ztrátou přibližně pěti milionů korun.

Radní Bohumil Bernášek zná starosti i radosti pedagogů i ze své vlastní praxe
28.3.2019

V České republice se slaví Den učitelů 28. března, v den výročí narození Jana Ámose Komenského. Radní odpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek poslal u příležitosti tohoto významného dne pedagogům a pracovníkům škol v Pardubickém kraji otevřený děkovný dopis.

Ilustrační foto
27.3.2019

Pardubice - V létě 2017 podepsal Pardubický kraj s Ministerstvem dopravy memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síť. Toto memorandum garantuje kraji státní prostředky ve výši 2,7 miliardy korun. Příprava jednotlivých přivaděčů je pravidelně kontrolována zástupci samosprávy, kteří se na jednom z posledních kontrolních dnů na návrh náměstka hejtmana Michala Kortyše shodli, že by vhodné, aby přípravu všech přivaděčů řídila krajská Správa a údržba silnic. Ta měla do současnosti na starosti šest z osmi přivaděčů. Zbylé dva řešil krajský odbor investic. V pondělí tento postup schválila krajská rada.

Záběr z filmu LOVEní na pardubickém zámku
27.3.2019
Pardubice - Pardubický kraj přišel jako první v republice v roce 2015 s novým dotačním titulem na podporu audiovizuální tvorby na svém území. Po dvou letech však od vyhlášení tohoto dotačního titulu upustil a poskytuje podporu filmařům prostřednictvím individuálních dotací.
Kraj vypisuje soutěž na nového pojistitele majetku a odpovědnosti
27.3.2019
Pardubice – Dosavadní smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Pardubického kraje skončí v polovině letošního roku. Kraj se rozhodl vypsat veřejnou soutěž na upravený model pojistné ochrany. Dosud platná smlouva je z roku 2012 a byla uzavřena mezi ČSOB Pojišťovnou, Českou pojišťovnou, Kooperativou pojišťovnou, Českou podnikatelskou pojišťovnou a Pardubickým krajem.
Sloučení základní a speciální školy je ku prospěchu všech zainteresovaných stran
27.3.2019
Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje odhlasovala sloučení Základní školy a mateřská školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže se Speciální základní školou a praktickou školou Skuteč. Důvodem jsou ekonomické úspory. Pro žáky se nic nemění.
Ilustrační foto
27.3.2019

Pardubice - Rada Pardubického kraje schválila rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova obcím, svazkům obcí a Místním akčním skupinám. Částkou 65 milionů korun podpořila 433 žádostí. Navýšení finančních prostředků se dočkaly například Místní akční skupiny či venkovské prodejny.

Nastavení dotací na úspory energií již není pro žadatele tak výhodné, říká hejtman Netolický
27.3.2019

Praha - Úsporná opatření na budovách patří mezi projekty, kterými Pardubický kraj v minulosti za spoluúčasti evropských fondů pomohl hospodárnějšímu nakládání s energiemi a tím i provozními finančními náklady v případě svých středních škol či zdravotnických zařízení. Právě díky své aktivitě v předchozím období nyní kraj naráží na to, že nastavení výzev, zejména výše povinné spoluúčasti pro něho není ve srovnání s realizací projektů v minulém programovém období tak výhodná. Hejtman Martin Netolický proto jednal o nastavení podmínek současných výzev OPŽP s náměstkem ministra životního prostředí Janem Křížem.

Kraje by mohly získat evropské prostředky na vybavení urgentních příjmů
26.3.2019

Hejtmani sdružení v Asociaci krajů České republiky jednali s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a jeho náměstkem Romanem Prymulou. Pardubický kraj na jednání zastupoval hejtman Martin Netolický, který se zajímal především o možnost čerpat na investice spojené se stavbami centrálních příjmů evropské dotace v rámci příštího programového období. Hejtmani s ministrem jednali dále o problematice rezidenčních míst, úhradové vyhlášce či fungování lékařské pohotovostní služby.

Světlana Jeřábková
26.3.2019

Pardubice - Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí bude mít od 1. dubna novou ředitelku. Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání na základě doporučení výběrové komise a jmenovala novou ředitelkou ústavu Světlanu Jeřábkovou, která v současné době působí jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Litomyšlské nemocnici.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.