Aktuality

Jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje
9.4.2019

Pardubice - Na svém prvním jednání v roce 2019 se v zastupitelském sále sešli členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Jedním z hlavních témat byly informace jednotlivých složek o jejich činnosti, ale také záležitost spalničkové epidemie, která znamenala karanténu pro téměř 80 hasičů v kraji. V rámci jednání bylo vyhodnoceno také cvičení LETADLO 2018 a stanoven harmonogram dalších taktických cvičení.

Silnice  I/17 v Kočí na Chrudimsku bude dva měsíce uzavřená
8.4.2019
Pardubice  – Od pondělí 15. dubna do neděle 16. června bude úplně uzavřena silnice I/17 v obci Kočí na Chrudimsku. Důvodem uzavírky je oprava konstrukce vozovky, kterou nelze provést bez úplné uzavírky. Provoz všech silničních vozidel bude veden objízdnými trasami, které budou značené.
Ilustrační foto
8.4.2019

Pardubice - Revmaticky nemocní z východních Čech mohou využívat výhod sdružení Revma Ligy a stát se jejími členy. Před více než rokem, byl založen klub v Pardubicích, který sdružuje nemocné s artritidou, lupusem, sklerodermií a dalšími revmatickými onemocněními.

 

 

Velká část figurek a staveb je stále v depozitáři
8.4.2019

Pardubice/Svitavy – Takzvaný Svitavský betlém, který byl v době normalizace v havarijním stavu uložený v depozitáři Východočeského muzea v Pardubicích, Pardubický kraj do Svitav nejprve zapůjčil. V roce 2015 došlo k jeho převedení do majetku města. Městské muzeum a galerie ve Svitavách se ho snaží postupně restaurovat. Zatím provizorně poskládanou část představují v muzeu veřejnosti, ale více než polovina figurek, staveb a mechanismů je ještě v depozitáři nebo u restaurátorů. Na podzim se ho odborníci pokusí sestavit do jednoho celku i s dosud neopravenými částmi, aby bylo jasné, jak velká plocha bude potřeba pro jeho finální umístění.

 

Hejtman Martin Netolický při jednání se zástupci Krajské hygienické stanice
5.4.2019

Pardubice - Hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci Krajské hygienické stanice o současné situaci spalniček v regionu. Od počátku roku bylo v kraji evidováno 55 osob s tímto onemocněním, což řadí kraj na čtvrté místo v rámci republiky, kde bylo od počátku roku diagnostikováno přes 400 případů. Poslední diagnostikovaný případ v kraje je ze čtvrtka. Podle informace hygieniků budou počty nakažených do konce roku narůstat.

Kraj pomůže s havarijním stavem budovy Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí
5.4.2019

Ústí nad Orlicí - Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí řeší v těchto dnech zásadní problém s objektem využívaným pro školení, cvičení a další služby, které v rámci své činnosti nabízí veřejnosti. Po loňském velmi suchém roce došlo k porušení statiky vlivem nestabilního podloží. Praskliny v některých místnostech mají již několik centimetrů, a proto bude nezbytné sídlo ČČK zajistit opatřeními, která zastaví rozpad zdiva v některých částech budovy. O možné krajské pomoci jednal se zástupci ČČK a města hejtman Martin Netolický.

Konference se konala v lázeňském městě Szczawnie-Zdroj
8.4.2019
Pardubice/Szczawnie-Zdroj - Lázeňství má v česko-polském pohraničí dlouhou tradici. Na tomto území se nachází jedna z největších koncentrací lázní v obou zemích. Doposud byla lázním, jako nositeli česko-polské spolupráce, věnována minimální pozornost. To napravuje Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, pro které je otázka lázeňství jedním z osmi společných témat, která jeho zástupci řeší.
Obchodní akademie v Chrudimi má pět nových učeben.
5.4.2019
Chrudim – Obchodní akademie v Chrudimi s necelými třemi stovkami studentů má pět nových učeben. Investice činila 10 mil. Kč, tři čtvrtiny této částky byly pokryty z dotace, čtvrtinou přispěl Pardubický kraj. Slavnostního otevření se zúčastnil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek a starosta Chrudimi František Pilný.
Hejtman Martin Netolický s místostarostou České Třebové Daliborem Zeleným
5.4.2019

Česká Třebová - Česká Třebová je nezpochybnitelně městem spjatým s železnicí. Od roku 2007 navíc ve městě sídlí Dopravní vzdělávací institut, který je dceřinou společností Českých drah. Ve čtvrtek zde byl do provozu uveden moderní simulátor pro výcvik strojvedoucích. Druhý bude fungovat v Praze-Vršovicích. Hlavním důvodem pro pořízení simulátoru je zlepšení školení strojvedoucích včetně simulace mimořádných událostí.

Žáci z Proseče přijeli na návštěvu krajského úřadu.
5.4.2019

Pardubický kraj – Pozvání radního Bohumila Bernáška přijali nadaní žáci ze základní školy v Proseči. Ti si kromě předepsaných hodin „přidávají“ další navíc. Mají vlastní kroužek, kterému říkají „Klub koumáků“, kde se věnují pod vedením paní učitelky náročnějším úlohám či probírají témata rozšiřující jejich školní vědomosti. Jejich nejoblíbenějším předmětem je matematika. 

Přechod před základní školou v Holicích
4.4.2019
Pardubice/Holice – Při návštěvě Holic se 1. náměstek hejtmana Roman Línek byl podívat, kam putují programové dotace Pardubického kraje, jak jsou na tom místní památky a také jaký je stav krajského majetku kraje na tomto území.
Venkovní učebna českotřebovského gymnázia
3.4.2019

Česká Třebová - Po Vyšší odborné škole a střední škole technické se v České Třebové dočkala nových odborných učeben také druhá krajská škola, kterou je zdejší gymnázium. To tak dostalo předčasný dárek ke svým 110. narozeninám, které v letošním roce slaví. V rámci projektu, který byl podpořen z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, byly vybudovány venkovní přírodovědné učebny a modernizovány učebny fyziky. Celkové náklady projektu přesáhly 20 milionů korun.

Dětské jezdecké šaty na Švýcárně
3.4.2019
Pardubice/Slatiňany – Za dva roky oslaví Slatiňany 50 let od vyhlášení města. Do té doby chtějí dobudovat řadu drobných vylepšení. Pardubický kraj městu pomáhá i prostřednictvím programových dotací v oblasti kultury a sportu. Na jejich využití se přijel podívat 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Pardubického kraje Roman Línek.
Kraj získá jednu z budov Vysokomýtské nemocnice do svého majetku
2.4.2019
Pardubice - Zastupitelstvo Pardubického kraje bude v dubnu na svém zasedání projednávat převod budovy v Žižkově ulici od města Vysoké Mýto do majetku kraje. Jedná se o jednu z budov, ve které sídlí Vysokomýtská nemocnice, která je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Zastupitelstvo Vysokého Mýta už bezúplatný převod schválilo.
Výuka matematiky na Základní škole Pardubice Staňkova 128.
2.4.2019

Pardubice – Matematika je pro mnohé žáky postrachem. Učitelé se ji proto snaží přiblížit svým svěřencům  zábavnou formou. Jedná se o postupy, které by se mohly pojmenovat podle Komenského „škola hrou“. Na Základní škole Pardubice, Staňkova 128 učí už několik let matematiku pomocí Hejného metody. Do jedné z hodin ve 3. třídě zavítal i radní pro školství Bohumil Bernášek.

Kraj představil projekt pro nové sídlo Východočeské galerie v Pardubicích ve Winternitzových mlýnech
2.4.2019
Pardubice – Zatímco se na první pohled ve Winternitzových mlýnech dosud nic neděje, probíhají velmi intenzivní přípravné práce na jejich přestavbu. Pardubický kraj, který od manželů Smetanových odkoupil hlavní budovu této národní kulturní památky, představil poprvé veřejnosti projekt na budoucí sídlo Východočeské galerie (VČG).

 

Ilustrační foto
1.4.2019

Pardubice - Krajští radní na svém pondělním jednání schválili 13 projektových záměrů na modernizace silnic druhých tříd za přibližně 1,7 miliardy korun, u kterých by mělo být průběžně žádáno o evropské dotace v rámci blížícího se programového období 2020+. Kraj tak chce být připraven již na vyhlášení prvních výzev. Společně s těmito 13 projekty bude mít tak Pardubický kraj pro uplatnění žádostí o financování v příštím období připraveny projekty s celkovými náklady ve výši tří miliard korun.

Místo starostka Iva Doležalová, starosta Vojtěch Krňanský a Roman Línek nad replikou Ďáblovy bible v Městském muzeu v Chrasti
2.4.2019
Pardubice /Chrast – Pardubický kraj je bohatý na památky. Sídlí tu tři městské památkové rezervace a devatenáct městských památkových zón. Jedna z nich je i ve městě Chrast, kde 1. náměstek hejtmana Roman Línek jednal se starostou Vojtěchem Krňanským.
Kolo a Pardubický kraj = cyklistů ráj!
2.4.2019

Minulý týden se na největším cyklistickém veletrhu v České republice – For Bikes – prezentoval Pardubický kraj, letos již po čtvrté, v rámci společné expozice s Královéhradeckým krajem. Výstava trvala od pátku až do neděle a rozhodně měla návštěvníkům a turistům co nabídnout.

Hejtman Martin Netolický ve výrobě spoelčnosti Ravensburger v Poličce
1.4.2019

Polička - V rámci své návštěvy Poličky navštívil hejtman Martin Netolický také dva významné zaměstnavatele v celém regionu. Prvním z nich byl Měšťanský pivovar Polička a druhým společnost Ravensburger Karton. Hejtman se zajímal nejen o provoz společností, ale také informoval o tom, že společnost ČEZ Distribuce již v letošním roce dokončí vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky, což umožní další rozvoj nejen podnikatelských subjektů, ale i bytové zástavby.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.