Aktuality

Setkání se zástupci školských odborů.
6.3.2019
Pardubický kraj – Radní pro školství Bohumil Bernášek a vedoucí odboru školství Martin Kiss se sešli se zástupci školských odborů (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ) na pravidelném setkání. Diskutovali nejen o situaci na školách zřizovaných krajem, ale i o změnách, kterými prochází naše školství.  
Loni byl oceněn Domov seniorů na Dubině v Pardubicích
6.3.2019
Pardubice - Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují sedmý  ročník ceny Duhové křídlo. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je tradičně paní Táňa Fischerová. Nominovat je možné od nynějška až do konce května 2019.
Mladé inovátorské firmy nabízely své technologie veřejné správě
6.3.2019
Pardubice - Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK má za sebou necelý rok činnosti. Tento týden uspořádal zejména pro zástupce měst, obcí a kraje první velké setkání s mladými inovátorskými firmami, které přicházejí s moderními řešeními každodenních problémů, a to v rámci evropského projektu Interreg Danube Energy+.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
4.3.2019

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání vzala na vědomí rezignaci ředitelky Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaely Tomanové. Ta rezignuje na svoji funkci k 31. březnu a v ústavu bude pokračovat nadále pouze v roli primářky. Krajští radní zároveň vyhlásili výběrové řízení na jejího nástupce.

Ředitel muzeaRené Klimeš, místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a 1. náměstek hejtmana Roman Línek na jednání v Portmoneu
4.3.2019
Pardubice/Litomyšl – Výstava Cestopisák Josefa Váchala od 23. března do 16. června bude poslední příležitostí navštívit Portmoneum – Museum Josefa Váchala v letošním roce. Tato pobočka Regionálního muzea v Litomyšli bude následně po zbytek sezóny uzavřena kvůli významné rekonstrukci za téměř 10 milionů korun. O postupu jednal 1. náměstek hejtmana Roman Línek s vedením muzea a představiteli města Litomyšl.
Sklepení zdravotnické školy v Chrudimi.
1.3.2019
Chrudim – Radikální proměna sklepení se uskutečnila na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi. Podmáčené a plesnivé sklepy se proměnily v prostory, které je možné využívat zejména jako šatny či posilovnu. Investici za více než pět milion korun si přijeli prohlédnout Bohumil Bernášek, radní pro školství a Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví.
Pozemky pro Centrální urgentní příjem.
4.3.2019

Ústí nad OrlicíPozemky pro výstavbu pavilonu jsou připravené. Pardubický kraj zná jeho podobu, která se během příprav projektu měnila i s přihlédnutím k přáním občanů. Respektuje i připomínky k hlučnosti celého objektu. Speciální opatření však není potřeba činit.

Ilustrační foto
1.3.2019
Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje schválila konkurzní komise, které budou rozhodovat o vedení dvanácti škol. Jedná se o zařízení, kde končí ředitelům a ředitelkám šestileté funkční období k 31. červenci 2019.
Nadační fond S námi je lépe! předal stabilometrickou plošinu a vyhlásil nové projekty
1.3.2019

S podporou projektů vedoucích ke zvýšení kvality léčebných postupů, zavádění bezpečné zdravotnické techniky do každodenní péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty Orlickoústecké nemocnice začal Nadační fond S námi je tu lépe! před šesti lety. Každý rok oslovuje tamní primáře s možností spolupráce na finančním zajištění nového vybavení. Správní rada fondu následně vybírá projekty, kterým přiděluje získané prostředky. Naposledy se za ně podařilo zakoupit stabilometrickou plošinu pro oddělení rehabilitace v hodnotě 1 270 500 korun.

Hejtman na kontrole silnice ze Semanína do České Třebové se zástupci SÚS Pk.
1.3.2019

Semanín - Silnice III/35846 z České Třebové přes Semanín se díky rekonstrukci mostů pod železničním koridorem v České Třebové stala celorepublikově známou. Sloužila totiž jako objízdná trasa pro kamiony z nedalekého logistického terminálu. Zvýšenou kamionovou dopravu zdejší komunikace nevydržela, a proto se ihned po dokončení prací v tunelech u Korada pustil Pardubický kraj do obnovy povrchu této silnice. Její současný stav v týdnu zkontroloval se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje hejtman Martin Netolický, který potvrdil, že rekonstrukce bude pokračovat i letos.

Silničáři ve Svitavách se dočkají nového zázemí a techniky
1.3.2019

Správa a údržba silnic Pardubického kraje čítá celkem 15 cestmistrovství po celém regionu. S fungováním a potřebami cestářů ve Svitavách se v rámci své návštěvy města seznámil hejtman Martin Netolický. Ten obdobnou cestu podnikl již v minulosti v rámci cestmistrovství v Litomyšli. To svitavské by se v letošním roce mohlo dočkat nejen nové techniky, ale také zlepšení zázemí pro zaměstnance.

Kraj zpracuje plán na rozvoj areálu Svitavské nemocnice. Hlavní změny by mohly začít kolem roku 2024
28.2.2019

Svitavy - Další rozvoj areálu Svitavské nemocnice. Téma setkání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s vedením společnosti Nemocnice Pardubického kraje, zástupci nemocnice a starostou Svitav Davidem Šimkem. Kraj již v letošním roce zahájí v areálu projekt na úpravu části polikliniky na lékárnu a ambulance za téměř 18 milionů korun.

Roman Línek, Radomír Slovik a Radomil Kašpar v Očistcové kapli
28.2.2019
Pardubice/Litomyšl - Unikátní výzdoba takzvané Očistcové kaple v chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli se opět navrací do svých původních barev a tvarů z 18. století. Na financování renovace se podílí Pardubický kraj spolu s městem Litomyšl a práce provádí tým odborníků z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Při osobní návštěvě projednal 1. náměstek hejtmana Roman Línek se zástupci města financování poslední etapy oprav.
Přeložka silnice II/322 ochrání Zminný před kamionovou dopravou z D35
28.2.2019

Pardubice - Ve společenské budově na hřišti ve Zminném nedaleko Pardubic se uskutečnila debata s občany týkající se přeložky silnice II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice. Tento projekt je součástí memoranda Pardubického kraje a Ministerstva dopravy na výstavbu přivaděčů k dálnici D35. Zástupci kraje a správy a údržby silnic řešili s občany především trasování tak, aby co nejméně zasáhlo životní prostředí a zemědělskou půdu.

Dílny a technika za 35 milionů korun. Svitavské učiliště má moderní zázemí a šetrnější provoz domova mládeže
28.2.2019

Svitavy - Pardubický kraj zřizuje ve Svitavách tři střední školy. Do dvou z nich ve středu v rámci své návštěvy města zavítal hejtman Martin Netolický. Nejprve jednal s ředitelem Gymnázia a obchodní akademie Milanem Báčou a následně navštívil Střední odborné učiliště, kde kraj do přístavby odborné učebny, modernizace strojního vybavení a úsporných opatření na domově mládeže investoval téměř 35 milionů korun.

Obchvat Svitav by mohl stát začít stavět již v roce 2020
28.2.2019
Svitavy - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve středu Svitavy. Jeho první zastávkou byla svitavská radnice, kde se setkal se starostou Davidem Šimkem, místostarostou Pavlem Čížkem a poslancem Jaroslavem Kytýrem. Společně řešili především rozvoj zdravotnické péče ve městě ve vazbě na Svitavskou nemocnici či záležitosti v oblasti dopravy.
Metro od Ludmily Seefried Matějkové
27.2.2019

Pardubický kraj od roku 2017 umožňuje Východočeské galerii významně rozšiřovat její sbírky. Zřídil pravidelný akviziční příspěvek, díky kterému může galerie spolufinancovat i státní dotace a postupně doplňovat mezery ve sbírkách. Rok 2018 byl z tohoto pohledu mimořádně úspěšný. Východočeská galerie rozšířila sbírky celkem o 21 děl za téměř tři miliony korun.

Winternitzovy automatické mlýny budou novým sídlem Východodčeské galerie
27.2.2019
Pardubice – Plán údržby a rozvoje nemovitého majetku Pardubického kraje (ve zkratce PUR) pravidelně mapuje potřeby oprav, rekonstrukcí i nových investic na majetku kraje. Z aktuálního investičního plánu, který je jeho novou přílohou, vyplývá, že jen v letošním roce proinvestuje kraj na svém majetku více než dvě miliardy korun.
Provozní budova u tvrze Bouda by měla stát ještě letos
27.2.2019

Mezi nejnavštěvovanější muzea na území Pardubického kraje patří dlouhodobě tvrz Bouda, která je součástí Králické pevnostní oblasti. V rámci záměru vylepšit komfort pro návštěvníky, ale i obslužný personál, připravil kraj projekt na výstavbu provozní budovy, což umožní vystěhování provozu ze vstupního objektu. Krajští radní na svém pondělním jednání schválili výběr dodavatele, který by měl celou stavbu dokončit ještě v letošním roce. Celková částka výstavby činí necelých 21 milionů korun bez DPH. Kraj znovu v rámci výběrového řízení uplatnil kromě ceny také kritérium doby realizace stavby.

ilustrační foto
26.2.2019
Pardubice – Vzhledem k nedostatečným financím na sociální služby ze státního rozpočtu pozastavil Pardubický kraj rozvoj sítě služeb na rok 2020. Problém s financováním sítě sociálních služeb je však i v dalších krajích. Radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola proto připravuje na čtvrteční jednání komise Asociace krajů České republiky návrh společného postupu krajů k zajištění potřebných finančních prostředků.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.