Aktuality

S novými informacemi seznámil účastníky besedy Roman Línek
5.6.2018
Pardubice - Jedním z dozvuků loňského „Vokolkovského jara“, které uspořádaly kulturní instituce Pardubického kraje, se stala tento týden literární beseda u Lavičky Václava Havla na Univerzitě Pardubice. V ní představili tvůrci Václav Vokolek a Jan Šulc novou knihu z korespondence bratrů Vokolkových a jejich sestry nazvanou Listy tří bratří a sestry Květy.
Stavbaři řeší sesuv schodišťové zdi na Příhrádku
5.6.2018
Pardubice – Při výkopových pracích u historických domů na Přihrádku dnes stavbaře zaskočil sesuv části schodišťové zdi směrem do náměstí.
56. šachové Zaječice, foto Marie Filipová
4.6.2018

Chrudim – Stále početnější účast má již tradiční šachový turnaj šachové Zaječice, jehož 56. ročník se konal o víkendu v Chrudimi. Turnaj, který už v loňském roce hlásil rekord v počtu účastníků a jež byl letos opět překonán, se odehrál v reprezentativních prostorách chrudimského muzea. Záštitu nad událostí, kterou finančně podpořil Pardubický kraj, převzal radní pro školství Bohumil Bernášek.

MASky musí o svoje místo na slunci bojovat. Vepříkovská deklarace získává podporu venkova
4.6.2018

V kulturním domě v Českých Heřmanicích se uskutečnilo společné setkání Rady Pardubického kraje se zástupci mikroregionů a Místních akčních skupin Pardubického kraje s názvem Spojujeme venkov, které zorganizovalo Sdružení místních samospráv ČR Pardubického kraje. Každý z přítomných krajských radních představil starostům priority a aktuality v rámci své gesce. Diskuse se pak zabývala především fungováním a budoucností regionální politiky a Místních akčních skupin po roce 2020. Shromáždění na závěr svého jednání jednomyslně podpořilo Vepříkovskou deklaraci, kterou vydalo Sdružení místních samospráv ČR právě k budoucnosti regionální politiky pro nové programové období evropských fondů. Na tuto debatu navázalo setkání starostů s poslanci a senátory z regionu.

OBRAZEM Z AVIATICKÉ POUTI 2018
4.6.2018
28. ročník Aviatické pouti konané za podpory Pardubického kraje se vydařil. Pořadatelé odhadují návštěvu na 20 tisíc diváků. K bohatému leteckému programu, který je tradičně poutí od historie po současnost, se opět připojil i pozemní program pro všechny generace. Aviatická pouť prostě neodmyslitelně patří do Tváře kraje.
Ministerská kontrola pochválila hospodaření kraje za loňský rok
4.6.2018
Pardubice - Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním jednání návrh účetní závěrky a závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017. Hospodaření kraje skončilo v loňském roce v kladných číslech, a to ve výši přesahující 810 milionů korun. Přebytkové hospodaření pozitivně ovlivnil především zlepšený výběr sdílených daní i úspory při výběru dodavatelů na krajské investice. Krajské hospodaření ocenila i kontrola Ministerstva financí ČR.
Zdravotnická záchranná služba má nový automobil. Je bezpečnější a uživatelsky komfortnější
4.6.2018

Pardubice – Nové vozidlo s lepšími jízdními vlastnostmi i větším manipulačním prostorem má nyní Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Vůz Škoda Kodiaq bude sloužit pro systém randez-vous, jehož posádku tvoří řidič-záchranář a lékař.

Řezbářské detily výzdoby Portmonea od Josefa Váchala
1.6.2018
Pardubice/Litomyšl – Expozice netradičního umělce Josefa Váchala v domku jeho skromného litomyšlského mecenáše Josefa Portmana je otevřená návštěvníkům v rámci Regionálního muzea v Litomyšli. Pardubický kraj jako majitel budovy nyní plánuje další úpravy, které dům jednak zajistí po statické stránce, ale také obohatí o funkční půdní vestavbu. 
Dárek ke 100 letům republiky. Kraj pomůže obcí opravit památníky a válečné hrob. Ilustrační foto
4.6.2018

Pardubice – Krajští radní na svém posledním zasedání schválili přerozdělení finančních prostředků v rámci nového dotačního titulu na obnovu pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války. U příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa kraj mezi 56 žadatelů rozdělí téměř tří a půl milionu korun.

Českotřebovští gymnazisté mají za sebou zkoušku dospělosti. Gratuloval jim i hejtman
4.6.2018

V obřadní síni českotřebovské radnice převzali v pátek z rukou ředitele Josefa Menšíka svá maturitní vysvědčení úspěšní absolventi Gymnázia Česká Třebová. Studentům pogratuloval k úspěšnému složení zkoušky a zakončení důležité životní etapy také hejtman Pardubického kraje a absolvent gymnázia Martin Netolický.

Kraj chce pro zaměstnance ve zdravotnictví nárůst mez 10 procent. Musí však být zahrnut v úhradové vyhlášce
4.6.2018

Zástupci Pardubického kraje a Nemocnice Pardubického kraje jednali v minulém týdnu s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem, předsedou Lékařského odborového klubu Martinem Engelem a krajským koordinátorem Jaroslavem Krsičkou. Odboráře zajímala především ekonomická a personální situace krajských nemocnic včetně snahy získávat pracovníky ze zahraničí. Zástupci obou stran se shodli na tom, že desetiprocentní nárůst mezd pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví musí být od 1. ledna zohledněn v úhradové vyhlášce.

Kraj pomáhá turisticky zajímavým lokalitám i cykloturistice
1.6.2018

Pardubice – Pardubický kraj je bohatý na zajímavá místa pro výlety i rekreační sportování. Ve výsledku však mnohdy rozhodují služby, které jsou provozovatelé schopni turistům nabídnout. Na jejich podporu se zaměřil i Pardubický kraj při posuzování návrhů dotací v oblasti cestovního ruchu. Na posledním jednání rady v této oblasti schválili radní dotace za 270 tisíc korun a zastupitelstvu doporučili dotace za 3,2 milionu korun.

 

Na statku v Oucmanicích se mohou ekologicky vzdělávat děti i dospělí
1.6.2018

Odpočinek od ruchu města, příroda a klidné prostředí historického statku. Takových výhod si užívají děti i dospělí, kteří přijedou do pobytového střediska Ekocentra PALETA v Oucmanicích nedaleko Chocně.

Ilustrační foto
1.6.2018

Jednou z důležitých dopravních staveb na Orlickoústecku je modernizace silnice druhé třídy II/315 spojující Ústí nad Orlicí s Chocní. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavebně a koordinačně náročnou akci, je nutné pečlivě zvažovat termíny zahájení jednotlivých úseků a koordinovat je s investicemi obcí na trati. Obec Sloupnice připravuje investici do kanalizace a čističky odpadních vod, což by znamenalo termínovou kolizi těchto staveb. Rada kraje proto rozhodla o posunutí zahájení stavby od křižovatky se silnicí směřující na Sloupnici až po okraj obce Hrádek. Na termín dokončení stavby by neměla mít změna vliv.

Tomáš Julínek
1.6.2018

Pardubice - Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje se v pátek dopoledne domluvilo s ředitelem nemocnic v Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli Tomášem Julínkem na ukončení pracovního poměru dohodou. Na svou vlastní žádost se k dnešnímu dni vzdá funkce ředitele tří nemocnic na východě kraje. Bývalý ministr zdravotnictví nastoupil do své pozice v březnu 2017, kdy se ujal tří z pěti nemocnic, a to společně se Štěpánkou Fraňkovou, která řídí nemocnice v Pardubicích a Chrudimi.

Nemocnice Moravská Třebová
1.6.2018

Pardubice - V souvislosti se záměrem vybudovat v Moravské Třebové novou moderní budovu nemocnice včetně výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje schválili krajští radní pro tento účel již v polovině května projektový záměr. Na svém posledním jednání vyčlenili finanční prostředky pro přípravu projektové dokumentace v předpokládané hodnotě 7,5 milionů korun.

Absolutním vítězem je obec Čenkovice
1.6.2018

Pardubice – Soutěž obcí v třídění odpadů O perníkovou popelnici už píše historii svého 11. ročníku. Podobně jako v minulých letech hledá nejpilnější „třídiče“ i skokana roku, který v meziročním srovnání zaznamenal největší posun v množství vytříděného odpadu. Soutěž pro obce v Pardubickém kraji pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. společně s Pardubickým krajem. Z Pardubic si tentokrát ceny odvážejí vítězové ročníku 2017.

Předáním finančního daru zahájila spolupráci českotřebovská průmyslová škola a firma AVX. Zleva: Radní Bohumil Bernášek, Hynek Stejskal a Jan Kovář
1.6.2018
Česká Třebová - Spolupráci škol a firem se v dnešní době daří. Důkazem může být nově vzniklé partnerství mezi Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou v České Třebové a firmou AVX. Ta škole věnovala finanční dar na nákup učebních pomůcek a hodlá se také podílet na odborném výcviku.
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Běstvině je opravená zvenku, ale potřebuje také úpravy v interiéru
1.6.2018
Pardubice – Rada Pardubického kraje tento týden schvalovala další dotace do kultury a památkové péče. Ve své kompetenci rozdělila necelých půl milionu korun, o dalším půl milionu budou rozhodovat zastupitelé.
Hejtman Netolický v Chrudimské nemocnici
31.5.2018

Pardubice - Ačkoliv došlo před několika lety k fúzi všech pěti nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji do jedné společnosti, stále existují ve fungování jednotlivých zařízení jisté rozdíly. Jedním z nich je platba pacientů za provoz televizí na pokojích. Z tohoto důvodu neplánovaně navštívil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ve čtvrtek dopoledne Chrudimskou nemocnici, která tyto poplatky od pacientů vybírá. Z rozhodnutí hejtmana budou tyto poplatky s okamžitou platností zrušeny.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.