Aktuality

Krátké praxe nestačí. Novela zákona má zlepšit spolupráci středních škol a podnikatelů.
4.10.2018

Letohrad - Prohloubení spolupráce středních technických škol v Pardubickém kraji se zaměřením na Orlickoústecko bylo hlavním tématem odborné konference, která se zá účasti hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast školství Bohumila Bernáška uskutečnila ve středu odpoledne v Letohradě. Ředitelé škol a zástupci soukromých firem debatovali především o aktuálních zkušenostech a možnostech navázání a zlepšení spolupráce. Jako host vystoupila také radní Královehradeckého kraje Martina Berdychová či představitelé Kraje Vysočina.

Sto let proměn Pardubic mapuje výstava v muzeu
5.10.2018

Víte, jak vypadaly Pardubice v době vzniku samostatného Československa? Jak se během jednoho století změnily? Výstava Pardubické proměny ve Východočeském muzeu v Pardubicích přináší stoleté ohlédnutí s řadou jedinečných fotografií dokumentujících historii konkrétních míst od roku 1918 až do dneška, ale také dobové mapy, plány, modely a filmy. Pro veřejnost se otevírá 5. října v Malém gotickém sále Zámku Pardubice.

Seniory o jejich svátku letos potěšila Petra Černocká
4.10.2018

Oslavu svátku seniorů uspořádal už posedmé provozovatel Rodinných pasů a Senior pasů ve spolupráci s Pardubickým krajem v Atrium Paláci v Pardubicích. Patrony akce byli už tradičně 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní pro sociální péči Pavel Šotola. Hlavní hvězdou bohatého programu byla letos zpěvačka a herečka Petra Černocká.

Dotační příležitosti nejen pro poskytovatele sociálních služeb
4.10.2018
Pardubický kraj - V jednom dni na jednom místě budou představeny dotační možnosti z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), projekty realizované z Evropského sociálního fondu a také Národní dotační tituly MPSV.
Co spojuje Remosku, stavebnici Merkur a lehký kulomet vzor 26?
4.10.2018

Jsou to jedny z českých a československých technických unikátů, které za posledních 100 let dobyly svět. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě je představuje spolu s dalšími velmi zajímavými exponáty na výstavě „Zlaté české… ruce i století“.

Centrální příjem, investice v bývalé Perle a opravené silnice připravuje kraj v Ústí nad Orlicí
3.10.2018

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve středu Ústí nad Orlicí, kde se starostou města Petrem Hájkem projednával především stav příprav výstavby centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, záležitosti krajských investic do dopravní infrastruktury nebo rozvoj území bývalé Perly, kde kraj plánuje vybudovat ateliéry uměleckoprůmyslové školy.

Ze slavnostního otevření
2.10.2018
Pardubice/Chrudim - Jednou z osmi škol, která zvelebila své dílny na odborné předměty z evropských fondů určených pro hradecko-pardubickou aglomeraci, je Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb v Chrudimi. Přestavbou půdních prostor zde byly vytvořeny dílny odborného výcviku oborů Kuchař, Cukrář a Gastronomie.
Parkánová zeď má problémy se statikou
27.9.2018
Pardubice – Na kontrolním dnu menších investic na Zámku Pardubice se sešli zaměstnanci Východočeského muzea a dodavatelské firmy s 1. náměstkem hejtmana pro majetek kraje, investice a kulturu Romanem Línkem. Předmětem jejich jednání byly nedávno dokončené opravy mostku před hlavním palácem, oprava omítek hradební zdi a statické poruchy jak na parkánové, tak i na hradební zdi.
Českotřebovští tenisté mají novou moderní halu
1.10.2018

Česká Třebová - Česká Třebová se před začátkem zimního období dočkala nové moderní tenisové haly, která zlepší komfort tenistů zdejšího tenisového klubu, ale i široké veřejnosti. Náklady na stavbu dosáhly částky 26,5 milionu korun a byly hrazeny z rozpočtu města. Pardubický kraj v posledních letech v rámci svých dotačních programů podpořil tenisový klub částkou přesahující 600 tisíc korun na rekonstrukce a úpravy provozní budovy, ale také dotacemi na činnost mládeže. Slavnostního otevření haly se proto zúčastnil také hejtman Martin Netolický.

Cena pro Miroslavu Pražákovou
27.9.2018
Pardubice/Svitavy – V kulturním centru Fabrika ve Svitavách byly včera vyhlášeny krajské ceny Duhové křídlo. Ty jsou určeny jednotlivcům i zařízením v sociálních službách, dobrovolníkům a filantropům a také těm, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.
U zrodu republiky stáli „muži 28. října“. V muzeu je představí přední historici
27.9.2018

Pardubice – Vznik Československa je spjatý nejen s osobností Tomáše Garrigue Masaryka, ale také s pěticí „mužů 28. října“. Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro Šrobár podepsali První zákon, který oznamoval vznik samostatného československého státu. Východočeské muzeum proto připravilo přednášky v podání významných českých historiků, kteří přiblíží životní osudy „mužů 28. října“ i klíčové okamžiky vzniku samostatného státu. Přednášky se konají 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu vždy od 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea.

Letošní největší investice do školského zařízení v kraji bude brzy dokončena
27.9.2018
Lanškroun – Radní Bohumil Bernášek navštívil Střední odbornou školu a odborné učiliště Lanškroun, aby se přesvědčil, jak pokračuje přístavba a modernizace odborných učeben. Celkové náklady vyčleněné na tuto akci jsou 52,5 milionů korun.
Suchou Lhotu trápí stav požární nádrže. Hejtman přislíbil pomoc s opravou
26.9.2018

Suchá Lhota - Cyklisté směřující z Cerekvice nad Loučnou směrem na Nové Hrady si jistě pamatují dlouhý táhlý kopec, který protíná Suchou Lhotu. Právě tato obec s 91 obyvateli byla v úterý odpoledne cílem cesty hejtmana Martina Netolického. Ten se zástupci obce řešil především nutnou rekonstrukci místní požární nádrže, ale také postupnou rekonstrukci návsi, na kterou Pardubický kraj přispěl v rámci Programu obnovy venkova. Tento dotační titul posloužil také pro obnovu památníku obětem 1. světové války.

Ilustrační foto
26.9.2018

Pardubice - Letní období definitivně skončilo a do zimního je ještě daleko. Přesto krajští radní na svém pondělním jednání projednali záležitosti spojené se zajištěním zimní údržby na silnicích II. a III. třídy. První záležitostí je schválení plánu zimní údržby a druhou nařízení kraje, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam a na druhé straně nepřiměřené náklady nezajišťuje sjízdnost prováděním zimní údržby.

Spolupráce kraje a Heřmanova Městce je ideální. Kraj opravuje silnice a pomáhá v jednání se státem
26.9.2018

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Heřmanova Městce Josefem Kozlem. Cílem schůzky byla především rekapitulace rozjednaných aktivit z minulých jednání. Kraj sehrál důležitou roli v případě jednání se státními organizacemi jako Správa železniční a dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic ve věci budování přestupního terminálu vlak-autobus a vybudování kruhového objezdu na silnici I/17 a bezpečnostních opatření na této silnici směr centrum města.

Kyjevská radnice, kde se odehrávalo zasedání CORLEAP
25.9.2018

V rámci Evropského výboru regionů se začátkem tohoto týdne uskutečnilo na kyjevské radnici na Ukrajině výroční zasedání takzvané inciativy CORLEAP. Jedná se o podporu východního partnerství se šesti postsovětskými státy  - Ukrajinou, Běloruskem, Moldávií, Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem.   S nutností dobré sousedské politiky s těmito zeměmi, které by se v budoucnu mohly stát členy nebo partnery Unie, přišla České republika v době svého předsednictví a nyní je rozvíjena na všech úrovních evropských struktur.

Pardubický kraj má nejlepší sportovce
25.9.2018
Pardubice/Praha – Na pravidelných sportovních hrách krajských úřadů, jejichž pořadatelem bylo tentokrát Hlavní město Praha, v minulých dnech nejvíce bodovali sportovci z Pardubického kraje. V součtu bodů obsadili první místo a Lucie Lebedová s Davidem Venzarou zvítězili i v disciplíně in-line brusle. Na celkovém druhém místě zůstal Plzeňský kraj a na třetím Moravskoslezský kraj.
Když láska bolí aneb o pomoci obětem domácího násilí
25.9.2018

Minulý týden uspořádalo Intervenční centrum Pardubického kraje, SKP-CENTRUM, v Divadle 29 konferenci na téma „Když láska bolí“. Cílem bylo stmelit odborníky, kteří pomáhají obětem domácího násilí. Zúčastnění odborníci reprezentovali různé obory, od neziskového sektoru přes poskytovatele sociálních služeb, Policii ČR, městskou policii, státní zástupce, justici, město či kraj.

Ilustrační foto
25.9.2018

Pardubice - Pardubický kraj se v roli partnera zapojil do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, který připravil Fond dalšího vzdělávání. Jeho cílem je podpora dobrovolnických programů určených výhradně pro zaměstnance veřejné správy a podpora zapojeným institucím.

Pardubická nemocnice (ilustrační foto)
24.9.2018

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání rozhodla o tom, že na sebe kraj převezme celé zadávací řízení včetně výběru dodavatele stavby psychiatrického pavilonu Pardubické nemocnice. Pardubický kraj tímto postupem získá plnou kontrolu nad celým procesem a zároveň odpovědnost za něj. Původní výběrové řízení bylo zrušeno mimo jiné z důvodu podezření na existenci zakázané dohody účastníků soutěže.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.