Aktuality

Setkání se zástupci školských odborů se uskutečnilo v pracovní atmosféře

Setkání se zástupci školských odborů.
(6.3.2019)

Pardubický kraj – Radní pro školství Bohumil Bernášek a vedoucí odboru školství Martin Kiss se sešli se zástupci školských odborů (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ) na pravidelném setkání. Diskutovali nejen o situaci na školách zřizovaných krajem, ale i o změnách, kterými prochází naše školství.  

 

„Vzájemně jsme se informovali o situaci ve školských zařízeních. Dotazy směřovaly nejen na výběrová řízení na místa ředitelů škol, ale také na platové ohodnocení pedagogů či na připravovanou reformu financování regionálního školství. Zástupce odborů jsme také informovali o nárůstu počtu žáků na středních školách s ohledem na demografickou křivku. Nejsilnější ročníky nás na středních školách čekají v letech 2022 - 2025, učitelé se tedy o práci obávat nemusí“ sdělil Bohumil Bernášek.

 

Spolupráci s Pardubickým krajem hodnotí kladně i zástupci odborů. „Scházíme se pravidelně dvakrát do roka. Naše spolupráce je založena na partnerském vztahu. Tato setkání nám pomáhají řešit pracovní záležitosti našich členů a jsou platformou pro vzájemné předávání informací v průběhu školního roku,“ sdělila Hana Štusáková, předsedkyně Krajské rady odborového svazu Pardubického kraje.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.