Aktuality

Čtvrt miliardy korun použije kraj na opravy silnic, mostů i na údržbu zeleně a budov

Ilustrační foto.
(5.2.2019)

Pardubický kraj – Do rozpočtu kraje díky zlepšenému výběru daní přibylo na začátku roku více než půl miliardy korun. Rada Pardubického kraje schválila na investiční akce 323 milionů korun. Nejvíce peněz, celkem 250 milionů korun, míří do oblasti dopravy.

 

„Největší část peněz bude investována do stavebních akcí. Jedná se o modernizace silnic II. a III. třídy, řešení havárií sesuvů svahů, mostů a opěrných zdí a výsadby zeleně. Část peněz zamýšlíme investovat do strojního vybavení a budov v majetkové správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Dále například do sociálního zařízení včetně šaten ve Svitavách nebo nové haly na sůl v Žamberku,“ sdělil Michal Kortyš, náměstek hejtmana odpovědný za dopravu.

 

V tuto chvíli není schválená konečná podoba seznamu investičních aktivit. Modernizace by se však měly dočkat silnice II/32246 od železničního přejezdu v Hrochově Týnci po Podbor, rekonstrukce silnice III/362 Letohrad – Kunčice. Dále by se mělo stavět v místní části města Dašice Zminný na silnici III/32243 a III/32245. Opravy by se měly týkat například opěrné zdi Svařeň, Borová. Mostů Pohránov, Dolní Dobrouč a Třebářov. Vyřešit by se měl sesuv skalního masivu Svobodné Hamry. V součinnosti s ŘSD dojde k úpravě křižovatky silnice I/36 s ulicí Dašická v Pardubicích.

 

„Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme se s panem hejtmanem dohodli uvolnit 40 milionů na lokální velkoplošné výspravy nejvíce poničených silnic na základě požadavků vedení obcí a doporučení vedoucích údržby napříč Pardubickým krajem,“ doplnil Kortyš.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.