Aktuality

Revoluce v autobusové dopravě nehrozí

Ilustrační foto
(4.2.2019)

Pardubice - Krajští radní na svém pondělním jednání schválili návrh zadávacích podmínek pro výběr autobusových dopravců, kteří budou do poloviny roku 2020 obsluhovat region na dalších deset let. Celý region bude nově rozdělen do osmi oblastí. Součástí podmínek je vedle ceny za ujetý kilometr také například maximální stáří vozového parku, zajištění bezbariérovosti či klimatizace. Kraj bude v rámci výběru přihlížet rovněž k nabídce wifi či USB připojení. Návrh projednají 19. února na svém jednání v Českých Heřmanicích také krajští zastupitelé.

 

„Vedle železničních dopravců, kde od prosince letošního roku na základě jednání budou v našem kraji jezdit dva železniční dopravci, zahajujeme jednání také s dopravci autobusovými. V tomto případě předpokládáme zahájení provozu od 1. července 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Rozhodně nechystáme v rámci autobusové dopravní obslužnosti žádnou revoluci. Všichni ještě máme v neblahé paměti optimalizaci provedenou v roce 2011. Proto chci ujistit, že nic takového nehrozí. Navíc chceme nastavením zadávacích podmínek tlačit dopravce k lepšímu komfortu cestování a logickým návaznostem jednotlivých spojů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Nastavení zadávacích podmínek jednotlivým dopravcům je v gesci náměstka pro dopravu Michala Kortyše. „Nově jsme kraj rozdělili do osmi oblastí, u kterých máme nadefinované počty autobusů v různých kategoriích, jízdní řády, které je dopravce povinen akceptovat, návrhy oběhů autobusů a maximální cenu za vozový kilometr. Dále chceme, aby žádný z autobusů ve standardním provozu nebyl starší devíti let, což nám zajišťuje, že budou cestující jezdit kvalitními spoji. V rámci vyhodnocování nabídek budeme klást důraz kromě ceny za ujetý kilometr také na poměr vozů na alternativní paliva, zásuvky USB či připojení k wifi,“ uvedl Michal Kortyš, který zároveň potvrdil snahu kraje, aby došlo v prvních třech letech k postupnému nasazování nízkopodlažních a klimatizovaných vozů. „Po třech letech od uzavření smlouvy požadujeme, aby dopravce zajistil na polovině spojů nízkopodlažní a klimatizované autobusy. Chceme tím vyjít maximálně vstříc nejen zdravotně postiženým, ale také matkám s kočárky, pro které je cestování ve standardních typech autobusů často velmi komplikované a může je od využití veřejné dopravy odradit,“ sdělil Michal Kortyš.

 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybranými dodavatelem na základě realizovaného zadávacího řízení se je předpokládán nejpozději do 31. 10. 2019.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.