Aktuality

Kraj zvýší podporu služeb i pro malé knihovny

Kraj zvýší podporu služeb i pro malé knihovny
(4.2.2019)

Pardubice - Rada Pardubického kraje projednala návrh dotací určených pro zajištění výkonu regionálních funkcí pro knihovny v roce 2019. Ta by se měla oproti minulému roku zvýšit o půl milionu korun. Závěrečné slovo bude mít ještě Zastupitelstvo Pardubického kraje.

 

„Pojem regionální funkce knihoven zní možná trochu nesrozumitelně, ale jedná se o to, aby krajská knihovna a jí pověřené větší knihovny mohly poskytovat knihovnické a informační služby pro celou šíři i těch nejmenších knihoven v obcích. Máme jich v našem kraji přes čtyři stovky a chceme, aby ani obyvatelé mimo centra nebyli v tomto ohledu nějak diskriminováni. Díky projektu mohou venkovské knihovny také rozšířit nákup nových knih,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

 

Služby knihovnám garantují Krajská knihovna v Pardubicích a pověřené knihovny v Chrudimi, ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. „Celkem jsme v posledních letech dávali na tyto účely z krajského rozpočtu 6 milionů korun, nyní navrhujeme 6,5 milionu,“ upřesnil Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.