Aktuality

Český červený kříž slaví 100 let. Výstava připomene Alici Masarykovou i současné aktivity

Výstava s názvem 100 let Českého červeného kříže.
(1.2.2019)

Ústí nad Orlicí - V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí byla ve čtvrtek večer za přítomnosti hejtmana Martina Netolického a radního pro sociální oblast a neziskový sektor Pavla Šotoly zahájena výstava s názvem 100 let Českého červeného kříže, kterou spolupořádá Oblastní spolek ČČK v Ústí nad Orlicí. Spolek zároveň v rámci vernisáže nechal požehnat slavnostní prapor, jehož dominantou je jednak velký červený kříž, ale také podobizna první předsedkyně celonárodního spolku Alice Masaryková.

 

„Český, potažmo Československý červený kříž plnil a stále plní nezastupitelnou úlohu v oblasti školení, prevence, bezpříspěvkového dárcovství krve, ale také v rámci různých humanitárních katastrof, jako jsou například povodně. Jejich aktivita je patrná i v rámci válečných konfliktů po celém světě. Stejně tak, jako jsme si v minulém roce připomínali vznik samostatného státu, tak si v letošním, ale i dalších nejbližších letech budeme připomínat vznik celé řady spolků a organizací, které k naší zemi neodmyslitelně patří,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který ocenil oblastní spolek za jejich vysokou aktivitu v dobrovolném dárcovství krve. Pardubický kraj s Českým červeným křížem dlouhodobě spolupracuje a mimo jiné každoročně oceňuje právě dobrovolné dárce, kteří dosáhli 120 odběrů a mají tak nárok na Zlatý kříž II. stupně.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.