Aktuality

Línek informoval o problémech i investicích ve stavebnictví na valné hromaděČKAIT

Valná hromada ČKAIT v Pardubicích.
(18.1.2019)

Pardubice – V Domě techniky v Pardubicích se ve čtvrtek 17. ledna uskutečnila valná hromada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Na valné hromadě vystoupil i Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje.

 

„Upozornil jsem na problémy ve stavebnictví a z pohledu Pardubického kraje jakými jsou centralizace operačních programů nebo o pochybeních v zadávacích dokumentacích způsobených projektanty. Dále o nedokonalých projektových a inženýrských přípravách projektu, které vedou k prodlevám. V neposlední řadě o nepříznivém růstu cen stavebního materiálu a práce,“ sdělil Roman Línek.

 

Pardubický kraj je velmi zajímavým investorem. Jenom v roce 2018 bylo dokončeno 54 staveb za necelých 900 000 korun. „Pardubický kraj připravuje pro následující roky 200 investičních akcí v hodnotě 9,5 miliardy korun. Dále je připraveno 130 stavebních akcí za 4,7 miliardy korun, které připravuje Správa a údržba silnic,“ řekl náměstek hejtmana.

 

Roman Línek dále informoval o připravovaném bienále Stavba roku, kterou kraj s ČKAIT organizuje už 15 let. „Udílení cen se uskuteční letos v létě. Jedná se o ocenění staveb, které budou zkolaudovány do června 2019,“ dodal Roman Línek.

 

Valná hromada ČKAIT informovala o činnosti organizace a také ocenila studenty středních a vysokých škol z Pardubického kraje, kteří dosáhli mimořádných studijních úspěchů v oboru stavebnictví.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.