Aktuality

Krajský Sokol dostane od kraje 600 tisíc na svoji činnost a vzdělávací projekty

Ilustrační foto
(11.1.2019)

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci Východočeské župy – Pippichovy o další podpoře sokolské župy v roce 2019. V loňském roce kraj kromě 200 tisíc korun na činnost vyčlenil částku 400 tisíc korun, která byla využita na organizaci krajského sletu a účast cvičenců na sletu celostátním. V letošním roce kraj vyčlení na provoz a jednotlivé projekty souhrnnou částku ve stejné výši, tedy 600 tisíc korun.

 

„Loňský rok byl mimořádný především v souvislosti s oslavou 100 let republiky. Pro mne osobně patřil sokolský slet v Praze mezi nejvýznamnější akce celého roku a velmi mne mrzí, že se stát k této oslavě sportu nepostavil více čelem. Pro nás bylo samozřejmé, že jsme kromě běžné podpory činnosti župy mohli pomoci s organizováním krajského sletu a reprezentaci kraje i právě v rámci celostátního sletu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zástupci župy projednával další pokračování spolupráce v roce 2019 včetně projektu Svět nekončí za vrátky – Cvičíme se zvířátky, jehož třetího ročníku se v letošním školním roce účastní téměř 50 tisíc dětí. „Obdobné projekty, které mají za cíl představit a zviditelnit nejen Sokol, ale především vést děti již od mateřských škol k pohybu, jisté formě zodpovědnosti a společenskému chování, mají naši jednoznačnou podporu,“ řekl hejtman Netolický.

Ten se zástupci župy řešil také

stav majetku jednot a jejich údržbu a rozvoj. „Dlouhodobě se snažíme upozorňovat, že stav sokoloven je mnohdy žalostný a investice, které by tento majetek vyžadoval, sahají do stovek milionů korun, což samozřejmě není v možnostech kraje. Nicméně jsme připraveni jistou formou pomoci například s vytvořením fondu záchrany majetku. Celkově bychom chtěli v letošním roce podpořit župu částkou 600 tisíc korun, která by zahrnovala nejen její činnost, ale také další náborové a vzdělávací projekty či právě záchranu majetku,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politického uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862. První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá. Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování (výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj.) povzbuzovalo národní sebevědomí.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.