Aktuality

Respekt k člověku je základním kamenem v poskytování služeb pro lidi s duševní nemocí

Respekt k člověku je základním kamenem v poskytování služeb pro lidi s duševní nemocí
(7.1.2019)

Déle než půl roku realizují v Domově na hradě Rychmburk projekt na Podporu transformace, který finančně podpořil Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost. Projekt se zabývá podporou procesu transformace a deinstitucionalizace ústavní pobytové služby v malá pobytová zařízení komunitního typu, jejichž klienty jsou zejména osoby s chronickým duševním onemocněním.

 

Díky tomuto projektu dochází nejen k přestěhování desítek lidí se zkušeností s duševním onemocněním do nových prostor, ale především ke změně vztahu pracovníků a klientů. „Zveme klienty k výběrovým řízením na nové pracovníky nebo na vzdělávání pracovníků,“ popisuje Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk. „Fakt, že i pracovníci se musí učit nové věci, může klientům pomoci zvládat náročné období změn. Vidí, že jsme v tom společně,“ dodává.

 

Poznávají cestu k zotavení

Třináct pracovníků absolvovalo akreditovaný vzdělávací kurz modelu CARe. Hlavními principy modelu CARe jsou podpora zotavení, zplnomocnění a zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním do společnosti, aby mohli naplňovat své životní role a žít plnohodnotný život. V projektu se daří vytvářet cílené aktivity, které zplnomocnění umožňují a přispívají k narovnání vztahu mezi pracovníky a obyvateli Domova směrem k partnerství a skutečné spolupráci. Jedním z takových kroků, bylo přizvání klientů na jednotlivé vzdělávací bloky. „Pro mne jako lektora kurzu to byla velmi pozitivní zkušenost“, říká Jana Pluhaříková Pomajzlová. Uvádí příklad, kdy tématem bylo sdílení zkušeností v práci peer konzultanta (peer konzultant – proškolený člověk se zkušeností s duševním onemocněním), kterého se účastnilo deset obyvatel Domova. „Velmi živě se zapojovali do diskuze, přinášeli cenné otázky a témata. Sdíleli vlastní zkušenosti s překonáváním nemoci, popisovali, co jim pomohlo a co je v životě těší.“ V takových chvílích je atmosféra natolik otevřená, je zde skutečně možné vnímat zplnomocnění lidí s nemocí a partnerský přístup ze strany pracovníků.

 

Inspirují se v zahraničí

Pět pracovníků vyrazilo na týdenní intenzivní program v Holandsku, kde v šesti městech navštívili více než deset služeb určených pro lidi s duševním onemocněním, poskytovaných na základě metody CARe. Dále navštívili různé typy chráněného bydlení, centra denních aktivit a viděli, jaká pracovní uplatnění jsou klientům nabízena. „Ve všech zařízeních byl znát respekt vůči člověku. Respekt k jeho přáním, zálibám, zvykům i zlozvykům. Týmovost a partnerství jsou věci, které bych ráda přenesla do našeho týmu,“ říká o stáži Iva Novotná pracovnice Domova na hradě Rychmburk.

 

„Celý proces změn v péči o osoby s duševním onemocněním je velmi náročný a vyžaduje značné znalosti a dovednosti v této oblasti. Proto jsem velmi rád, že Domov na hradě Rychmburk se aktivně zapojuje do evropských projektů a zaměstnanci získávají cenné zkušenosti i v zahraničí,“ dodává Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

 

Domov na hradě Rychmburk – příspěvková organizace Pardubického kraje

Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění. Klientům nabízejí služby chráněné bydlení a domov se zvláštním režimem.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.