Aktuality

Nedostatek vody trápí také rybáře. Letošní rok je však zajištěný

Martin Netolický navštívil Rybářství Litomyšl.
(21.12.2018)

V posledním předvánočním pracovním dni navštívil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický Rybářství Litomyšl, které patří mezi největší v regionu. S ředitelem společnosti Oldřichem Holcmanem hovořil především o výsledcích společnosti v letošním roce a prohlubujícím se dopadům sucha na hladinu rybníků a výlov.

 

„Problematika sucha, která je v posledních letech skloňována stále více, trápí samozřejmě také rybáře. Například Rybářství Litomyšl mělo v letošním roce o 30 procent vody méně než v roce předcházejícím, což má samozřejmě vliv také na výlov, avšak prozatím ne tak dramatický. Rok 2019 však může být ještě horší, protože pokud v zimě nebude zvýšení spad vody, tak je pravděpodobné, že nenateče daleko více rybníků než v letošním roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že například v rybníku Hvězda chybělo během roku 60 procent do ideální hladiny a de facto žádný z rybníků ve vlastnictví společnosti nebyl naplněn. „Zákazníci se však nemusí bát, že by došlo k nedostatku kaprů, avšak i zástupci společnosti doporučují, aby lidé nenechávali nákup na poslední chvíli, protože zásoby se samozřejmě den za dnem tenčí,“ řekl hejtman.

 

Ten se zástupci společnosti hovořil také o obecných záležitostech sucha a snaze kraje připravit se na další opatření prostřednictvím nově založeného Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. „Cílem institutu je především příprava opatření, která mají pomoci regionu se vypořádat s následky sucha a zabránit jejich rozšíření, ale také organizace různých seminářů, workshopů a zajišťování osvěty,“ řekl hejtman, ten se v rámci debaty zajímal také o personální otázky a zaměstnávání zahraničních pracovníků především z Ukrajiny.

 

Rybářství Litomyšl vzniklo v roce 1993 a v současné době hospodaří na 220ti rybnících zejména v Pardubickém kraji o celkové rozloze 1100 hektarů vodních ploch. Devadesát procent roční produkce tvoří kapr. Další doplňkové druhy ryb představují lín obecný, tolstolobik, amur bíly, candát obecný, štika obecná, sumec velký, síhové. Speciálním programem je chov chráněných a ohrožených druhů ryb jako mník jednovousý, střevle potoční a jelec jesen. Společnost celoročně zajišťuje prodej ryb pro velko i maloodběratele. Na domácí trh připadá 80 procent produkce, přibližně 20 procent je určeno na export.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.