Aktuality

Jednání se dvěma železničními dopravci pokračují. Postup radních schválilo krajské zastupitelstvo

Jednání krajského zastupitelstva
(20.12.2018)

Moravská Třebová - Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém výjezdním jednání v Moravské Třebové schválilo postup přímého zadání dvěma železničním dopravcům, se kterými bude nadále vyjednáváno o smlouvě na zajištění železniční dopravní obslužnosti po roce 2019. Obdobný postup počátkem prosince schválila krajská rada. Kraj bude nadále jednat o uzavření konkrétní smlouvy s těmito dopravci, přičemž Leo Express Tenders by na základě své nabídky zajišťoval železniční provoz na tratích 024 a 025 včetně  přesahu na území Olomouckého kraje, České dráhy pak na zbývajících tratích včetně mezikrajských spojů.

 

„Považuji za důležité, že tento postup byl projednán krajským zastupitelstvem, jelikož jedná o rozhodnutí, které ovlivní podobu regionální železniční dopravy na dalších deset let. Ačkoliv jsme tento krok učinit nemuseli, chtěli jsme všem kolegům dát možnost vyjádřit se k návrhu krajské rady, která toto téma projednávala počátkem prosince,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten v rámci jednání krajských zastupitelů zopakoval základní informace týkající se právě tohoto postupu. „Chceme cestujícím nabídnout možnost srovnání služeb jednotlivých dopravců a zároveň tak motivovat oba dva k tomu, aby se komfort cestování neustále zlepšoval. Důležitým faktem pro nás při rozhodování byla modernizace vozidel. LeoExpress je v tuto chvíli připravený nabídnout lepší a modernější vozidla oproti národnímu dopravci České dráhy, který bude postupně modernizovat vozy řady 810. Bonusem společnosti LeoExpress je možnost přímého spojení Pardubic s polskou Wroclawí a napojení turistické oblasti Kralický Sněžník. Celkový rozsah vlakokilometrů tak, jak je navržený by zůstal v poměru šest ku jedné pro České dráhy, které by tak zůstaly dominantním dopravcem v regionu,“ řekl hejtman Netolický.

 

Ten se osobně účastnil jednání s oběma dopravci společně s náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem. „Rozhodnutí zastupitelstva znamená posvěcení mého postupu přímého zadání těmto dopravcům, se kterými jsme vedli konzultace téměř rok. Jednání byla skutečně velmi detailní, a to včetně jednotlivých položek sankčního aparátu. Nyní budeme dále jednat o konkrétní podobě smlouvy, která by měla následně začít platit od prosince 2019. Věřím, že výsledkem částečné liberalizace bude i zkvalitnění služeb národního dopravce v přímé konfrontaci se soukromým dopravcem,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.