Aktuality

Železniční muzeum v Chocni má podporu kraje i města, pomoct by mohly evropské fondy

Starosta Chocně Jan Ropek a hejtman Martin Netolický
(19.12.2018)

Choceň - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Choceň. S novým starostou města Janem Ropkem jednal o záměru Klubu přátel kolejových vozidel vybudovat ve městě železniční muzeum v prostoru bývalé výtopny z druhé poloviny 19. století. Společně se zástupci Správy a údržby silnic pak hovořili o dopravních projektech v regionu včetně vybudování obchvatu města na silnici II/312 a modernizaci silnice II/315 směrem na Ústí nad Orlicí.

 

„Nové vedení města vnímá projekt železničního muzea jako jednu ze svých priorit a je připraveno maximální možnou měrou pomoci realizaci. V tuto chvíli se do hry vrací možnost čerpat po roce 2020 evropské fondy v oblasti cestovního ruchu, což by realizaci projektu jednoznačně pomohlo. Choceň v tuto chvíli nemá obdobnou turisticky zajímavou lokalitu, a tak by se mohlo muzeum potenciálně stát jedním z hlavních lákadel,“ uvedl hejtman. „Jak jsem již dříve avizoval, tak v případě posunu jednání jsme připraveni celý projekt finančně podpořit, protože se jedná o rozvoj cestovního ruchu v regionu. Obdobně jsme v minulosti například částkou tří milionů korun ve třech letech podpořili rekonstrukci Domu bratří Čapků v Budislavi. Zde se však bude jednat o zcela nepoměřitelný rozsah, a proto se právě nabízí evropské fondy za spoluúčasti kraje, města a samozřejmě provozovatele muzea,“ řekl hejtman Netolický, že v nejbližší době bude svoláno jednání zástupců města a kraje společně s Českými drahami. V rámci železničního tématu hovořil hejtman také o problematice zdvojkolejnění železniční trati do Hradce Králové či modernizaci uzlu směrem do Ústí nad Orlicí.

 

Druhým důležitým tématem jednání byla silniční infrastruktura v okolí Chocně. V rámci podepsaného memoranda mezi Ministerstvem dopravy ČR a Pardubickým krajem jsou připravovány projekty na modernizaci silnice II/312, jakožto přivaděče na dálnici D35. Toto memorandum garantuje kraji státní prostředky v celkové výši 2,7 miliardy korun. „Děláme maximum pro to, aby se nám přivaděče, na jejichž vybudování máme garantované státní prostředky, podařilo vybudovat dříve než dálnic D35 v daném úseku. Trasování obchvatu Chocně je v tuto chvíli jasně dané a vychází z dlouholetých debat. O čem je však z mého pohledu možné debatovat, jsou jednotlivé sjezdy a křížení,“ řekl hejtman Netolický s tím, že město připraví jednotlivé návrhy napojení. „Jsem rád, že cílem města není celý projekt komplikovat či dokonce blokovat, protože vnímá nezbytnost vybudování obchvatu, a tím i odlehčení centra města od nákladní dopravy,“ dodal hejtman Netolický, který starostu zároveň seznámil s průběhem prací na modernizaci silnice II/315 z Ústí nad Orlicí do Chocně. Ještě v letošní stavební sezoně se kraji podařilo dokončit úsek z Louček do Svatého Jiří. Práce budou v oblasti pokračovat v nové stavební sezoně roku 2019.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.