Aktuality

Krajský rozpočet pro příští rok je v přebytku téměř 200 milionů

Jednání krajského zastupiteltva v Moravské Třebové
(19.12.2018)

Moravská Třebová - Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání jednomyslně schválilo rozpočet pro rok 2019. Ten bude stejně jako v předchozích letech v přebytku, který činí 181 milionů korun. Významných investičních prostředků se dočká oblast dopravy či zdravotnictví. Připravují se také významné projekty oblasti kultury, a to především v rámci pardubického zámku či Winternitzových mlýnů. O sedm milionů více získá krajský Program obnovy venkova.

 

„Zastupitelstvo navázalo na rozhodnutí krajských radních a schválilo rozpočet, který je znovu proinvestičně zaměřený, ale stejně jako v letech předcházejících navržený v přebytku, který činí 181 milionů korun. Rozpočet je schválen s příjmy v hodnotě 4,529 miliardy korun a výdaji 4,348 miliardy korun,“ řekl hejtman Netolický. „Již nyní víme, že budeme rozpočet posilovat o zvýšené inkaso daní letošního roku. Dohodli jsme se však, že o tyto finanční prostředky budeme navyšovat pouze investiční kapitoly a nikoliv programové dotace. Čekají nás totiž velké investice a situace na stavebním trhu není v tuto chvíli vůbec jednoduchá a ceny rostou. To však neznamená, že by pro příští rok nedošlo k nárůstu některých dotací. Důležité je, že znovu navyšujeme krajský Program obnovy venkova. Tentokrát o částku sedmi milionů korun na celkových 73 milionů,“ řekl hejtman Netolický.

 

Mezi připravované krajské projekty patří kromě další modernizace silnic nižších tříd a budování přivaděčů k D35 také investice do pardubického letiště, konkrétně do rozvoje parkovacích míst. Ve zdravotnictví pokračuje kraj v přípravě centrálních příjmů v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, ale také nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové či parkovacího domu v Pardubicích. Významného zásahu se dočká pardubický zámek, ale tak tvrz Bouda, kde by měla být v příštím roce vybudována nová provozní budova.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.