Aktuality

Pardubický kraj vyhlašuje tři výběrová řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací

Pardubický kraj vyhlašuje tři výběrová řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací
(6.12.2018)

Pardubice – Dvěma ředitelům a jedné ředitelce končí funkční období. Pardubický kraj proto vyhlašuje výběrová řízení ve svých třech příspěvkových organizacích, jedná se o Dětské centrum Svitavy, LDN Rybitví a Vysokomýtskou nemocnici.

 

Od roku 2003 je pravidlem, že se v příspěvkových organizacích Pardubického kraje po pěti letech konají výběrová řízení. „Cílem tohoto opatření je zavedení pravidelného periodického hodnocení práce ředitelů. Neznamená to však, že by se dosavadní ředitelé nemohli výběrového řízení zúčastnit,“ sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví.

 

Zda dojde ke změnám na vedoucích postech jednotlivých organizací, bude jasné v lednu příštího roku. Datum pro podání přihlášek do výběrového řízení je do 21. prosince

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.