Aktuality

Místo teorie praxe v Konzumu. Prodavači a obchodníci získají cenné zkušenosti

Místo teorie praxe v Konzumu. Prodavači a obchodníci získají cenné zkušenosti
(5.12.2018)

Žamberk - Další krok k lepšímu provázání studentů s praxí učinila Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. Ta ve středu dopoledne společně s Pardubickým krajem, jako svým zřizovatelem, a městem Žamberk podepsala memorandum o propojení teoretické a praktické výuky se společností Konzum. V jejích režii bude probíhat praktický odborný výcvik studentů v oborech Prodavač a Obchodník.

 

„Žamberecká škola je od počátku průkopníkem ve spolupráci školy s významnými zaměstnavateli v regionu. Propojení se společností Bühler dáváme za vzor de facto při všech příležitostech, kdy řešíme spolupráci dalších škol. Konzum již v minulosti přispěl na vybavení odborné učebny pro tyto obory a nyní se dostáváme zase o kus dál,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Konzum se stejně jako řada dalších obchodníků potýká s nedostatkem kvalitního proškoleného personálu a tímto krokem si otevírá možnost zajistit si pracovníky již v rámci jejich studia. Ostatně to je přesně cílem duálního školství, o jehož prvky se dlouhodobě snažíme,“ řekl hejtman Netolický.

 

Princip spolupráce přibližuje krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Škola využije prostory svých učeben pro teoretickou výuku a následný odborný výcvik se uskuteční v prodejnách a marketech společnosti Konzum, která poskytne plně moderně vybavené zařízení provozoven pod vedením zkušených odborníků,“ uvedl radní. Součástí spolupráce je také finanční motivace pro dobré studenty. „Za dobré výsledky budou společností Konzum za předem dohodnutých podmínek poskytována žákům nebo jejich zákonným zástupcům stipendia do výše 5 500 korun měsíčně, což je podle mého názoru velmi dobrá motivace pro naše žáky,“ řekla ředitelka Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk Zuzana Pecháčková.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.