Aktuality

Gymnázium v Ústí nad Orlicí má nové učebny i vybavení

Nová laboratoř na gymnáziu v Ústí nad Orlicí.
(5.12.2018)

Ústí nad Orlicí – Den otevřených dveří měl na gymnáziu v Ústí nad Orlicí slavnostní atmosféru. Za účasti radního pro školství Bohumila Bernáška byla 30. listopadu otevřena nová laboratoř. Ta byla součástí projektu v celkové ceně 18 milionů korun.

 

„Historická budova ústeckoorlického gymnázia je důkazem toho, jak si naši předci vážili vzdělání. Jsem moc rád, že v tomto odkazu pokračujeme. Budova v některých částech už přestávala vyhovovat nárokům na moderní vyučování a projevily se znovu i letité problémy s nestabilním podložím. Rekonstruovali jsme vstupní halu a škola se dočkala šesti nových učeben,“ sdělil Bohumil Bernášek, krajský radní odpovědný za školství.

 

Předmětem projektu byla půdní vestavba odborné učebny biologie, úpravy zabezpečující bezbariérový přístup a s tím související vybudování výtahu a rekonstrukce šesti odborných učeben (fyzikální laboratoř, chemická laboratoř, chemická posluchárna, biologická posluchárna, počítačová učebna a multimediální učebna). Součástí bylo i vybavení novým nábytkem, školními pomůckami a modernizace elektroinstalace. „Jsem rád, že se vše podařilo dostavět a vybavení už je dodáno. Vnímám to jako obrovskou šanci pro vyučující přírodovědných předmětů, aby svoji výuku posunuli zase dál,“ sdělil Marek Hoffman, ředitel gymnázia v Ústí nad Orlicí.

 

Nová biologická laboratoř v podkroví školy je moderním prostorem s patřičným vybavením. Studenti mohou například při pozorování mikroskopem vše sledovat na plátně. Mají k dispozici i zázemí pro badatelskou činnost. Svůj prostor zde našly pomůcky pro zoologii, botaniku i anatomii. „Musím ocenit vysokou úroveň vybavení, které je srovnatelné s lékařskými fakultami. Přeji takovou učebnu gymnáziu i městu. Byl bych rád, kdyby krásné prostředí i moderní vybavení inspirovaly nejednoho studenta k pokračování ve své kariéře na lékařské fakultě,“ sdělil absolvent gymnázia a primář orlickoústecké nemocnice Josef Hájek.

Náklady na tento projekt byly 18,2 milionů korun z toho na stavební úpravy bylo vyčleněno 11,4 milionů. Vybavení stálo 4,7 milionů korun a konektivita 2,1 milionů. Financování bylo zajištěno z fondů EU. Pardubický kraj se podílel částkou 4,2 milionů korun

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.