Aktuality

Stavba D35 z Časů do Ostrova začíná. Hejtman však upozorňuje na nutnost urychlení stavby v celé trase

Stavba D35 z Časů do Ostrova začíná. Hejtman však upozorňuje na nutnost urychlení stavby v celé trase
(4.12.2018)

Dašice - V Dašicích byla dnes odpoledne slavnostně zahájena výstavba druhého úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova u Vysokého Mýta. Tento téměř 15 kilometrů dlouhý úsek by měl výrazně ulehčit dopravě v okolí Holic a Zámrsku. Hejtman Martin Netolický však upozorňuje na potřebu výstavby dálnice v celé délce na území Pardubického kraje tak, aby dálniční doprava nebyla následně svedena do center měst na trati a ještě více je tak nezatížila.

 

„Zahájení stavby je jednoznačně výrazný posun. Od roku 2000, kdy vznikly kraje, na potřebnost existence druhého spojení východ západ v České republice upozorňuje již pátá samospráva našeho kraje. Na desítkách jednání jsme byli všichni ubezpečeni, že se realizace již blíží. Dnes sice zahajujeme, ovšem stavbou druhého úseku. Jako samospráva kraje především doufáme, že oba úseky budou dokončeny v celé trase naráz, aby vozidla u Opatovic nad Labem nesjela z dálnice na silnice nižších tříd, a poté se na několik kilometrů opět nenajíždělo na D35 u Časů. Byla by to jednak velká zátěž pro obce, ale také pro stav silniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tak musí dělat vše proto, aby byly dokončeny naráz nejen oba úseky, ale co nejdříve se pokračovalo také do Mohelnice včetně obchvatů Vysokého Mýta a Litomyšle. V opačném případě hrozí, že kvůli dálniční dopravě zkolabují obě tato města, což nelze připustit,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomíná možnost, jak lze urychlit výstavbu silnic. „Bylo by dobré, kdyby se stát inspiroval například zkušeností našeho kraje, kdy se vedle ceny soutěžíme také na harmonogram výstavby, což v praxi znamená, že se nám daří zkrátit dobu stavby u některých silnic až o polovinu. Toto je cesta, jak urychlit výstavbu páteřních komunikací v naší republice,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.