Aktuality

Kraj podpoří televizní film o Josefu Váchalovi

Motiv z Portmonea - duše mrtvého vychází z těla
(4.12.2018)

Pardubice – Jednou z významných osobností, která žila a tvořila v našem kraji, je malíř a spisovatel Josef Váchal. Jeho muzeum v Litomyšli, takzvané Portmoneum, Pardubický kraj před několika lety koupil od rodiny jeho zachránce, Ladislava Horáčka. Nyní se rozhodli tvůrci z České televize Brno věnovat fenoménu Josefa Váchala televizní dokument. Ten bude vznikat v příštím roce podle scénáře a v režii Víta Zapletala.

 

„Rozhodli jsme se tento projekt podpořit částkou 200 tisíc korun. Díky tomu získáme práva na jeho nekomerční využití pro propagaci Pardubického kraje. Právě osoba podivína Josefa Váchala je totiž velmi zajímavá nejen pro naše, ale také pro zahraniční turisty, kteří do našeho kraje jezdí,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

 

V roce 2019 uplyne 50 let od smrti Josefa Váchala a Česká televize si chce připomenout toto výročí právě připravovaným dokumentem. Koncepce filmu počítá s tím, že k představení Váchalova umění využije i prvky animovaného filmu a grafických audiovizuálních technologií, na kterých bude autor spolupracovat s katedrou animovaného filmu FAMU. Film by se měl promítat také v Českých centrech v Evropě a v USA.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.