Aktuality

Vyšly dvacáté Turistické noviny pro Východní Čechy

Turistické noviny.
(19.11.2018)

V průběhu druhé listopadové dekády bude na tradičních distribučních místech k dostání další zimní číslo Turistických novin pro Východní Čechy. Jedná se již o jubilejní dvacáté vydání (poprvé noviny vyšly v létě 2009), z toho šesté společné pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Je třeba dodat, že za tu dobu si díky široké nabídce atraktivních tipů k cestování v obou krajích našly mnohé stálé čtenáře. I tentokrát tu lze najít zajímavé články, které mapují oblast od Českého ráje až po Jevíčsko nebo od Železných hor až k Broumovsku. Nechybí informace o nejvýznamnějších novinkách na zimní turistickou sezónu a pozvánka do zimních středisek nebo na významné kulturní, sportovní či společenské akce v obou krajích. Noviny vznikly ve spolupráci Destinační společnosti Východní Čechy a Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje.

 

Turistické noviny pro Východní Čechy byly vytištěny v nákladu 60.000 výtisků, které budou ve spolupráci obou krajů distribuovány především v síti turistických informačních center, ve vybraných ubytovacích a stravovacích zařízeních a v některých turistických cílech. Na konci listopadu je pak dostanou do schránky také vybraní předplatitelé MF Dnes ve středních Čechách, na Vysočině a také v Libereckém a Olomouckém kraji. Získat je budou moci také návštěvníci prezentačních akcí a veletrhů cestovního ruchu, kterých se budou účastnit zástupci Pardubického a Královéhradeckého kraje v období od listopadu 2018 do března 2019. Elektronická verze novin včetně galerie všech dosud vydaných čísel a ostatních propagačních materiálů DSVČ je dostupná na stránkách oficiálního turistického portálu Pardubického kraje – www.vychodnicechy.info.

Radní Pardubického kraje René Živný, který je zodpovědný za cestovní ruch přidává pro čtenáře turistických novin i svůj soukromý tip na atraktivní místa pro zimní sporty v Pardubickém kraji: „Pevně doufám, že letošní zima bude přát milovníkům sportů na sněhu a ledu. V Pardubickém kraji je totiž spousta míst, které jsou pro tyto aktivity jako stvořené. Nejkvalitnější nabídku v této oblasti najdete třeba na Dolní Moravě nebo ve skiareálech na obou svazích Bukové hory. Menší sjezdovky a skvělé terény pro běžkaře lze ale vyzkoušet také v Železných horách nebo v Českomoravském pomezí.“

 

Josef Rychter, projektový manažer Destinační společnosti Východní Čechy

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.