Aktuality

Pomoc pro turistickou a komunitní infrastrukturu v Gruzii

Pomoc pro turistickou a komunitní infrastrukturu v Gruzii
(16.11.2018)

Pardubický kraj a jeho partnerské organizace, které se účastní rozvojového projektu v Gruzii, představily na místě výstupy společné práce v letošním roce. Kromě zemědělského školství se týkaly především projektů v turistické infrastruktuře, marketingu, turistickém značení a dále zkušeností z práce místních akčních skupin.

 

Projekt s názvem „Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a místních akčních skupinách na základě dobré praxe Pardubického kraje“ podpořila Česká rozvojová agentura a spolufinancoval Pardubický kraj. „Při setkání na českém velvyslanectví pan Jiří Preclík, který je nyní pověřený vedením mise, kladně hodnotil konkrétní náplň projektu ušitou přesně podle místních potřeb. Budeme rádi, když na projekt navážeme i v příštím roce, ať už se stávajícími tématy, nebo dalšími. Zajímat se zde budeme také o možnosti pomoci v oblasti zdravotnictví,“ řekl radní Ladislav Valtr.

 

Pro okresní samosprávu v horském regionu Dušeti a pro státní správu regionu Mccheta –Mtianeti prezentovali zástupci z Pardubického kraje své zkušenosti z posledních let, které mohou být gruzínské straně užitečné v dalším rozvoji a při využívání různých evropských dotací.

 

„Třeba z pohledu místních akčních skupin je důležité v rozvojových programech dosáhnout partnerství soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Neobejde se to bez aktivního hybatele, který dokáže zapojit veřejnost i ostatní partnery. Výhodou je pak velká rozmanitost projektů od podpory začínajících podnikatelů, označování regionálních produktů po sociální sektor, pořádání kulturních akcí, podíl na komunitním životě, spolupráce v zemědělství nebo v turistickém ruchu. Díky MAS vznikly u nás například i regionální vlastivědy pro školy,“ uvedla Michaela Kovářová, která je koodinátorkou MAS v Pardubickém kraji. Ta zdůraznila také význam strategického plánování na více let dopředu. „Společně musíte rozmyslet hlavní problémy a možnosti řešení. Kromě priorit je potřeba mít v zásobě i další alternativní projekty, které se dají v případě možností hned využít,“ dodala Kovářová. Dotační titul pro MAS vypsal díky dobrým strategickým plánům třinácti MAS v kraji i samotný Pardubický kraj.

 

Destinační společnost Východní Čechy provedla v rámci tohoto rozvojového projektu rozsáhlý průzkum mezi českými turisty, kteří v letošním roce navštívili Gruzii, a mezi českými a slovenskými cestovními kancelářemi, které vozí turisty do Gruzie. Všichni oceňovali unikátnost krajiny a turistických cílů, bezpečnost, přátelskost i gastronomii. „Turisté si na druhé straně stěžovali na slabší dopravní infrastrukturu mimo hlavní město, nedostatek turistického značení a informací v angličtině v turistických službách obecně, na dostupnost služeb v horách a malou nabídku výletů. Na základě toho jsme doporučili gruzínské straně tři priority - budování základní a doplňkové turistické infrastruktury, tvorbu efektivní propagace a prezentace regionu, jeho produktů a značky a nakonec by to Gruzii ulehčil rozvoj efektivního řízení cestovního ruchu,“ informoval partnery Michal Mikulec z Destinační společnosti Východní Čechy.

 

Definoval také úspěšný turistický produkt, o kterém už sami návštěvníci budou šířit jeho dobré jméno a který bude trvale udržitelný. Jako příklady od nás uvedl právě vznikající produkt Po stopách koňských kopyt, který vzniká mimo jiné ve spolupráci s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem, Státním zámkem Slatiňany, agenturou CzechTourism a dalšími.

Velmi zajímavá byla pro gruzínskou stranu prezentace Vlastimila Škváry z Klubu českých turistů, který se už 30 let věnuje turistickému značení. Hovořil především o dobrovolných značkařích. „Musí být zaškoleni a nejprve pracují pod dohledem zkušených značkařů. Ti musí rekognoskovat terén, vytvářejí sítě cest, označují cílová místa. Značky obnovujeme každé tři roky. Jednotlivé úseky jsou 4-6 kilometrů dlouhé, v obtížném terénu by měly být kratší,“ doporučil Vlastimil Švára a přidal i řadu dalších podrobností. Právě pomoc se školením značkařů a údržbou turistického značení by mohla být dalším pokračováním tohoto rozvojového projektu.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.