Aktuality

Litomyšlské gymnázium myslí na bezpečnost žáků

Přednáška o kyberšikaně na gymnáziu v Litomyšli.
(9.11.2018)

Litomyšl - Gymnázium v Litomyšli připravuje své žáky na nebezpečí, kterému jsou každodenně vystavováni. Svědčí o tom dvě přednášky na téma kyberšikany, které se pro žáky uskutečnily tento ve čtvrtek. Jedné z nich se zúčastnil radní odpovědný za školství Bohumil Bernášek.

 

„Dlouhodobě spolupracujeme s Policií ČR. Pravidelně nás navštěvují její zástupci a přednáší o různých tématech z oblasti bezpečnosti. Je to pro studenty velmi přínosné a tyto aktivity doplňujeme dalšími souvisejícími přednáškovými a výukovými programy,“ sdělila ředitelka gymnázia Ivana Hynková.

 

„Kyberšikana je bezesporu jevem, se kterým se může potkat kdokoliv, kdo se pohybuje na internetu. Všichni přítomní žáci ze sekundy gymnázia mají mobilní telefon a velká většina využívá různé sociální sítě. Některá nebezpeční, která na internetu hrozí, si bohužel žáci díky svému věku příliš neuvědomují“ sdělil tiskový mluvčí svitavské policie poručík Ondřej Zeman.

 

„Přednášky o prevenci absolvuje velká většina žáků základních škol. U středních škol ale vnímám určité rezervy. Středoškoláci by měli být pravidelně informováni o rizicích, které jim život může nachystat. Vedle kyberšikany je to určitě drogová problematika. Žáci by se dále měli naučit chování v krizových situacích, získat informace o trestní odpovědnosti, apod. Snahou proto bude, aby se tímto typem prevence pravidelně zabývaly všechny námi zřizované střední školy. Z tohoto důvodu jsme například do programu porady ředitelů škol konané na Seči ve dnech 22. a 23. října, zařadili přednášku plk. Jana Záhorského z Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje věnovanou problematice bezpečnosti na školách, která se setkala s velkým ohlasem“ sdělil radní Bohumil Bernášek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.