Aktuality

Neziskovky v kraji pomáhají téměř 700 žákům ze zajištěním školních obědů

Ilustrační foto
(9.11.2018)

 Pardubice - V loňském školním roce bylo v Pardubickém kraji téměř 700 žáků základních škol a víceletých gymnázií, kterým pomáhají obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN a nadační fond DRAB FOUNDATION se zajištěním školních obědů. I proto, že je tato služba s v současné době v regionu zajištěná velmi kvalitně, rozhodl se kraj pokračovat v tomto způsobu a nepodal žádost do dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k řadě nejasností tuto žádost nepodalo celkem pět krajů.

 

„Naší jednoznačnou snahou je, aby se finanční pomoc a tím i obědy dostaly k co největšímu množství znevýhodněných žáků. V tuto chvíli existují dva ministerské projekty na podporu stravování žáků základních škol a víceletých gymnázií. V našem kraji se daří velmi efektivně využívat dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2016/2017 s díky dvěma neziskovým organizacím podařilo podpořit 439 žáků částkou přesahující 1,5 milionu korun. V minulém školním roce se jednalo již o 670 žáků a částku téměř 2,7 milionu korun. Je tak patrný trend navyšování počtu podpořených dětí a finančních prostředků,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek. „Tyto neziskové organizace disponují dostatečnou kapacitou k zajištění pomoci dalším žákům splňujícím podmínky tohoto projektu. My se snažíme každoročně informovat jak námi zřizovaná gymnázia tak městy zřizované základní školy, že mohou žádat o podporu pro děti ze sociálně slabých rodin. Jak je patrné, tak se to daří,“ doplnil radní Bohumil Bernášek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.