Aktuality

Pardubický kraj představil svůj potenciál na veletrhu WTM v Londýně

Josef Rychter a René Živný propagvali Pardubický kraj pro byznys turistiku v Londýně
(7.11.2018)

Tento týden se v Londýně uskutečnil další ročník veletrhu World Travel Market. Ten představuje jednu z největších obchodních událostí roku v cestovním ruchu, kam mají přístup pouze odborní návštěvníci. K navázání spolupráce se tu setkávají profesionálové ze všech odvětví cestovního ruchu. Na veletrh jsou zváni a účastní se ho také nejvýznamnější světoví nákupčí a zástupci touroperátorů s rozhodovacími pravomocemi. Premiérově se na veletrhu prezentovali i zástupci Pardubického kraje, jejichž účast na společném stánku agentury CzechTourism zajišťovala Destinační společnost Východní Čechy prostřednictvím regionální kanceláře East Bohemia Convention Bureau.

 

Pardubický kraj byl na veletrhu prezentován jako region vhodný pro pořádání akcí menšího a středního rozsahu a ve volnočasové oblasti také jako atraktivní a bezpečná destinace s dobrou dopravní dostupností. Podle René Živného, radního Pardubického kraje zodpovědného za cestovní ruch a sport, je důležité ukazovat možnosti regionu i při těchto příležitostech, protože situace na trhu se začíná trochu proměňovat: „V poslední době se stále více setkáváme s novým trendem zahraničních klientů, kteří již nemají primární zájem pouze o tradiční české destinace, jako jsou třeba Praha, Brno a Karlovy Vary. Naopak začínají objevovat dosud nepoznaná místa v regionech. Proto bychom se měli snažit zviditelnit Pardubický kraj i v mezinárodním měřítku, protože to může přinést atraktivní klientelu, a to nejen v oblasti kongresové a byznys turistiky. Nahrává nám k tomu i pravidelné letecké spojení Pardubic a Londýna. V Londýně byl o náš stánek a nabídku velký zájem a setkali jsme se tu se zástupci společností z mnoha zemí světa, “ řekl René Živný.

 

Setkávání a navazování kontaktů na tomto typu veletrhů se odehrává především prostřednictvím předem sjednaných schůzek. Na veletrhu WTM v Londýně jich bylo domluveno zhruba dvacet, hlavně se jednalo o nákupčí a touroperátory z Velké Británie, Německa, Polska, Španělska a Slovenska. Nad rámec domluvených schůzek se někteří účastníci veletrhu díky vystaveným prezentačním materiálům zajímali také o historické památky a tradice spojené s Pardubickým krajem.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.