Aktuality

V Hlinsku se učí budoucí mlékaři

V Hlinsku se učí budoucí mlékaři
(7.11.2018)

Hlinsko – Setkání v hlinecké mlékárně TATRA se zúčastnil radní pro školství Bohumil Bernášek, ředitel mlékárny Jiří Tvrdík, starosta Hlinska Miroslav Krčil, vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss a ředitel místního gymnázia Rostislav Dvořáček. Diskutovalo se o další budoucnosti učebního oboru pro mlékaře.

 

V loňském roce se při Gymnáziu Karla Václava Raise v Hlinsku otevřel učební obor Výrobce potravin – Mlékař. Do prvního ročníku nastoupili čtyři žáci. V letošním roce už je „prváků“ osm. „Pardubický kraj vyhověl požadavkům místních firem i samosprávy a otevřel učební obor pro mlékaře. Po počáteční nedůvěře je zřejmé, že o studium mlékařství bude zájem. Přispívá k tomu zejména výborné zabezpečení odborné výchovy přímo ve firmě TATRA i v dalších mlékárenských podnicích v regionu. Jedná se tak o další úspěšnou aplikaci prvků tzv. „duálního systému“ v našem kraji,“ sdělil Bohumil Bernášek.

 

Samotné dosavadní fungování mlékárenského oboru hodnotili pozitivně všichni přítomní. Hlavním tématem jednání pak bylo, jak pokračovat dále. Žáci mají zajištěné nejen výukové prostory, ale také zázemí v továrně. „Počet žáků je stále ideální, aby se jim mohli pedagogové, mistři odborného výcviku a firemní instruktoři věnovat. Je však potřeba zajistit další rozvoj oboru a s tím související materiální vybavení samotné školy. Situaci průběžně vyhodnocujeme a škole budeme i nadále pomáhat“ poznamenal vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.

 

Ředitel mlékárny zmínil skutečnosti, pro které je mlékařský obor pro žáky z Hlinecka zajímavý. „Jsme tradiční a dobře prosperující firma. O kvalifikované pracovníky máme do budoucna velký zájem. Firma proto už teď nabízí žákům stipendia a další benefity. Mohou si při studiu i přivydělat. Myslíme i na propagaci učebního oboru, chystáme se uspořádat exkurze pro rodiče a žáky základních škol“ řekl Jiří Tvrdík.

 

Starosta Hlinska Miroslav Krčil dále nastínil situaci zaměstnanosti v městě a okolí. Místním firmám citelně chybí další odborníci, zejména pro elektrotechnické a strojírenské profese. Vzniká otázka, zda by se učňovské školství nemohlo rozvíjet ve městě dále rozvíjet. „Budeme v jednáních o budoucnosti středního školství v Hlinsku pokračovat, zejména pak s regionálními zaměstnavateli. Cílem by měl být vznik samostatné odborné školy s více obory“ řekl Bohumil Bernášek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.