Aktuality

Sportovci senioři se opět sešli Na Vinici

Foto Jaroslav Mach
(10.10.2018)

Každoročně se ve sportovním areálu Pod Vinicí scházejí sportovci senioři. Pro řadu z nich, kteří slaví v daném roce svá životní jubilea, byly i tentokrát připraveny poháry za dlouholetou práci v tělovýchově a sportu. Letos předali patroni akce, 1. náměstek hejtmana Roman Línek a krajský radní René Živný, ocenění dvaceti přítomným. Hostem setkání byl světoznámý mořeplavec Richard Konkolski.

 

Roman Línek při svém projevu poděkoval všem za reprezentaci našeho regionu v minulosti a popřál bývalým sportovcům hodně elánu a především pevné zdraví. Osobně pak diskutoval s jednotlivými legendami pardubického sportu, kdy porovnávali tehdejší a současnou situaci podpory sportu. René Živný, sám bývalý reprezentant a člen klubu olympioniků, pak s řadou z nich hovořil na téma přístupu dětí k tréninku dříve a nyní. 

 

Ocenění:

 

Ota Mareš

Zdeněk Uher

Milan Kokš

Vladimír Nadrchal

Milan Jiroutek

Zdeněk Bořek

Václav Ráliš

Evžen Erban

Jindřich Večeře

Lumír Sokol

Jaromír Duha

Miroslav Martinů

Vítězslav Habětínek

Jiří Čechák

Jaroslav Brož

Ivo Cír

Karel Hruška

Zdeněk Petráň

Václav Vinař

Zdeněk Čihák

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.