Aktuality

Krajská vesnice roku připravuje veřejné osvětlení a rekonstrukci místní školy

Krajská vesnice roku připravuje veřejné osvětlení a rekonstrukci místní školy
(19.9.2018)

Pustá Kamenice - Druhou hejtmanskou zastávkou na úterní cestě po regionu byla Pustá Kamenice, která v letošním roce získala titul krajské Vesnice roku 2018 a reprezentovala tak Pardubický kraj na celostátním finále v Luhačovicích. Se starostou obce Miroslavem Myškou jednal hejtman nejen o samotném úspěchu v soutěži, ale také investicích kraje do dopravní infrastruktury, záležitostech dopravní obslužnosti a plánovaných investicích obce včetně vybudování veřejného osvětlení.

 

„Obec zcela zaslouženě zvítězila v letošním ročníku krajské vesnice roku a reprezentovala nás na celostátním finále. Místní občané jsou dlouhodobě velmi aktivní a zapojují se do dění v obci. Navíc je nutné zmínit, že starosta i místostarosta vykonávají svoji funkci jako neuvolnění při zaměstnání, což si mnoho lidí vůbec nedovede představit,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se starostou hovořil o dalších rozvojových plánech. „Obec má připravený projekt na rekonstrukci chodby a výdejny stravy v místní základní škole, což jsou poslední dva prostory, které nejsou opravené. Předpokládané náklady činí 330 tisíc korun s tím, že starosta bude žádat o finanční příspěvek kraje v rámci Programu obnovy venkova,“ řekl hejtman Netolický s tím, že obec v minulosti od kraje obdržela pro dobrovolné hasiče vyřazenou sanitku, která po nutné přestavbě za přibližně 100 tisíc slouží jako dopravní automobil.

 

Ten se zástupci obce hovořil také o možné rekonstrukci silnice III/3548, která prochází obcí. „Jedná se o úsek silnice v délce 2,5 kilometrů, která je velmi dlouho bez jakéhokoliv většího zásahu, a proto již zcela neodpovídá. V podobném stavu je silnice III/3545 z Pusté Kamenice přes Čachnov až po Svratouch, kde se napojuje na komunikaci II. třídy. Při optimistickém předpokladu bychom mohli průjezd obcí začít opravovat v roce 2020. Jsem však přesvědčený, že je nutné dořešit rekonstrukci až po spojnici se silnicí I/34,“ řekl hejtman Netolický.

 

Do letošního ročníku soutěže se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 15 obcí, což je oproti loňskému o 12 méně. V soutěži Vesnice roku se vyhlašují i další ceny. Modrou stuhu za společenský život získaly Vyšehněvice na Pardubicku, Bílou stuhu za činnost mládeže obdržela Suchá Lhota ze Svitavska, Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se bude pyšnit Písečná z okresu Ústí nad Orlicí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu míří do Chvojence na Pardubicku.

 

První písemná zmínka o obci, staré hornické osadě, se v některých dokumentech datuje k roku 1392, v jiných k roku 1395. Název Pustá má údajně původ od pusté krajiny, Kamenice od starého významu slova kamenice, které kdysi znamenalo kamennou komoru, část vesnického obydlí, kde se mimo jiné uchovávaly potraviny.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.