Aktuality

Výstavba pavilonu centrálního příjmu začala demolicemi dispečinku a garáží

Ilustrační foto.
(14.9.2018)

Ústí nad Orlicí – Výstavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici patří mezi priority krajského zdravotnictví pro nejbližší roky. Prvním pro občana hmatatelným počinem je demolice staveb dispečinku a garáží v místech, kde bude do roku 2020 nový centrální příjem vybudován.

 

„Součástí první etapy výstavby pavilonu centrálního příjmu je demolice dvou staveb. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepené budovy, které jsou v současné době vyklizené a připravené k demolici,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek.

 

Projektová dokumentace výstavby pavilonu je rozdělena do dvou částí. První, která bude zahájena v letošním roce a dokončena bude v roce 2019. V něm bude zahájena druhá etapa, která zahrnuje výstavbu samotné hlavní budovy centrálního příjmu.

„Od samého počátku považuji dodržení všech stanovených termínů nejen v rámci této, ale i dalších investic za stěžejní. Tato stavba je také zařazena do takzvaného zvláštního režimu, a proto osobně od samotného začátku až po dokončení sleduji jednotlivé pokroky výstavby, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

„Výstavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je dle mého názoru nejdůležitější stavbou, které náš kraj realizuje v tomto volebním období. Jsem rád, že vše začalo podle plánu, ta náročnější část cesty je však teprve před námi“ sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.