Aktuality

Na Apolenku přišla tisícovka lidí na hravé odpoledne na farmě

Na Apolenku přišla tisícovka lidí na hravé odpoledne na farmě
(14.9.2018)

Setkání neziskových organizací je za námi. Akci již po osmé hostila farma spolku Apolenka-hiporehabilitace. Kromě soutěží, které si neziskovky z Pardubicka připravily, návštěvníci si mohli vyzkoušet netradiční aktivity, dozvědět se zajímavosti o zvířátkách na farmě a užít si poučná a taneční vystoupení.

 

Hravé odpoledne na farmě pořádá spolek neziskových organizací Koalice nevládek Padubicka společně s Pardubickým krajem. Své aktivity předvedly neziskovky pomáhající dětem, handicapovaným, seniorům nebo organizace zabývající se volnočasovými aktivitami pro rodiny.

 

Tradicí Hravého odpoledne je křtění nově narozených mláďat farmy Apolenka. Kmotry malého hříbátka, které dostalo jméno Lady Moon, se stali 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

 

„Pestrý program Hravého odpoledne, je oblíbeným cílem řady rodin. I letos na něj zavítalo přes 1 000 spokojených návštěvníků, kteří si užili aktivity připravené neziskovými organizacemi, které zde také prezentovali svou činnost. Pro děti je tato akce i možností seznámit se se životem zvířat na farmě a přiblížit se přírodě,“ popisuje význam akce Pavel Šotola.

 

Miluše Horská projevila díky zapojeným dobrovolníkům a vyzdvihla smysluplnost akce, „trávit zábavnou formou volný čas a bezzištně pomáhat, je krok k pochopení sebe samého, a je to i možnost, stát se lepším člověkem. Nesmírně si vážím akcí jako je Hravé odpoledne na farmě Apolenka, protože zde se snoubí pomoc dobrovolníků s aktivním zapojením dětí. Ukázka zvířátek, práce kolem nich a pestrá škála možných aktivit, které jsou pro děti připravené, nás všechny nutí, zamyslet se nad smyslem času, jenž je nám dán. Obdarovávat děti smíchem má smysl a dobrovolníci si zaslouží obdiv nás všech.“

 

Velký zájem byl o ukázky práce dobrovolných hasičů a prezentaci dravců pod vedením skupiny Dotkni se křídel. Svým tanečním vystoupením, laděným do folklóru, překvapil soubor DFS Perníček a Marcipánek. Všechny přítomné rozpohybovalo představení PM Stars Show, tanečnice připravily originální mažoretkové kreace doplněné o cheerdeading a pozadu nezůstal ani Denní stacionář Slunečnice a orientální tance Samirah. Na závěr odpoledne vystoupila skupina MIXLE v PIKSLE se známými coververzemi dětských písniček.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.