Aktuality

Dotace jdou na památky i živou kulturu

Foto z odborné konference o umělecké rodině Vokolkových v roce 2017
(13.9.2018)

Pardubice- Radní Pardubického kraje projednávali další žádosti o dotace z programu podpory kultury a památkové péče. Schválili příspěvky v celkové částce 366 tisíc korun a zastupitelstvu navrhli podpořit další žadatele částkou 800 tisíc korun.

 

„Rozdělili jsme 3x100 tisíc korun pro cenné památky – na opravu kůru v kostele Narození Panny Marie v Dašicích, na opravu střechy kostela Proměnění Páně ve Výprachticích a na restaurování oken a dveří na historické vile ve Svitavách. Kromě toho přispějeme částkou 66 tisíc korun Památníku národního písemnictví na přípravu DVD spojeného se sborníkem z vokolkovské konference, kterou jsme spolupořádali vloni na jaře v Pardubicích a která mapuje zdejší významné kulturní osobnosti z rodiny Vokolkových,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

 

Zastupitelstvu postoupili radní návrhy na 300tisícovou dotaci na opravu střechy kostela sv. Františka Serafinského v Chocni a letošní půlmilionovou dotaci pro Barocco sempre giovane na jeho regionální činnost. „Již v loňském roce Zastupitelstvo rozhodlo, že vedle Východočeského divadla a Komorní filharmonie bude podporovat i třetí profesionální kulturní soubor v kraji, orchestr Barocco sempre giovane. Jeho členy jsou z velké části absolventi pardubické konzervatoře a pořádají jak pravidelné řady abonentních koncertů, tak vystupují v kraji i na dalších místech v České republice a v zahraničí,“ dodal Roman Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.