Aktuality

Úspěšné vesnice letos hostila zlatá Pustá Kamenice

Kameničtí se na oslavy pořádně připravili
(11.8.2018)

Pardubice/Pustá Kamenice - V kulturním domě v Pusté Kamenici obdrželo v sobotu pět obcí krajské stuhy v soutěži Vesnice roku. Porotci ale vyhodnotili i další kategorie a předali diplomy za konkrétní aktivity, které je v letošním roce zaujaly. Organizátorem celostátní soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí České republiky a Spolek pro obnovu venkova. Spoluorganizátorem krajského kola je i Pardubický kraj, který letos vyplatí oceněným obcím na odměnách přes jeden milion korun, které budou příjemnou vzpruhou do dalšího vylepšování života na venkově.

 

„Soutěž ukazuje, že venkov žije a bude žít. Lidé na venkově chtějí bydlet a trávit volný čas, venkovské prostředí se jim líbí právě tím, jak je odlišné od toho městského. A je tu velké množství lidí, kteří jsou ochotni se bez nároku na honorář zapojit do činnosti pro jejich obec nebo spolkovou činnost,“ řekl na vyhlášení Vesnice roku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Před nadcházejícími komunálními volbami poděkoval starostům a zastupitelům, kteří své funkce už nebudou obhajovat, a popřál hodně štěstí těm, kteří na svou práci chtějí navázat i v budoucnu a uspět u voličů letos na podzim. „Pardubický kraj je krajem venkovským a jsme připraveni se všemi novými samosprávami spolupracovat na rozvoji celého území,“ dodal hejtman. 

 

Sláva vítězům

Vítězem Zlaté stuhy se stala Pustá Kamenice, modrou stuhu za společenský život obdržely Vyšehněvice z Pardubicka, bílou stuhu za činnost mládeže Suchá Lhota ze Svitavska, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Písečná z Orlickoústecka a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského sektoru Chvojenec z Pardubicka.

 

Obec Pustá Kamenice leží v nejzápadnější části okresu Svitavy, v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V současnosti zde žije 326 obyvatel a mají k dispozici mateřskou a základní školu, kulturní dům, poštu, knihovnu, obchod se smíšeným zbožím a hostinec. Obec je kompletně plynofikována, má gravitační splaškovou kanalizaci včetně čističky odpadních vod, celoobecní vodovod, veřejné osvětlení, rozhlas a pokrytí bezdrátovým vysokorychlostním internetem. Pro volnočasové aktivity je tu dětské hřiště, sportovní hřiště s umělým povrchem a travnaté hřiště na malou kopanou. Největší památkou obce je římskokatolický kostel sv. Anny vystavěný v roce 1680, jehož půdorys je miniaturní kopií chrámu sv. Petra v Římě. Kulturní, sportovní a společenský život zajišťují místní spolky – tělovýchovná jednota, sbor dobrovolných hasičů a klub seniorek. Obec už získala ocenění za činnost mládeže, za společenský život a Cenu naděje pro živý venkov. „To, že je tady tak živo, záleží vždy na lidech.  Že je baví vymýšlet a organizovat různé akce a na druhou stranu že na ty akce také ostatní chodí,“ pochválil aktivitu místních starosta Pusté Kamenice Miroslav Myška. Mažoretky, školáci, mladí hasiči a hudebnice se představili se svými vystoupeními také v pestrém kulturním programu při vyhlášení cen.

 

„Moc mne těší, že se do soutěže zapojují obce, které v minulosti získaly nějaké dílčí vyznamenání a stále pracují na svém zlepšení, jako tomu je u Pusté Kamenice. Stejně tak oceňuji nováčky, kteří sebrali odvahu a představili své vize a odpracované projekty. Ani těch není málo a to je pozitivní zpráva pro všechny občany Pardubického kraje,“ poznamenal radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

 

Život na venkově potřebuje podporu

 Obce v soutěži ukazují svoji „výkladní skříň“ ostatním vesnicím. „Z vlastní zkušenosti starostky vím, že účast v soutěži je náročná na přípravu nejprve materiálů pro hodnotící komisi, a pak na prezentaci. Ale každá obec by si to měla zažít, protože je to zároveň jakási rekapitulace práce starosty, zastupitelstva a aktivity občanů. Když je vše sepsáno a nafoceno, tak jsou spoluobčané ve vesnici často překvapeni, kolik nadstandardních věcí mají, které považují za samozřejmost. Když obec vyhraje, tak je to velká radost a zároveň velká starost. Přijedou „sousedé“ a chtějí se nejen poveselit, ale hlavně načerpat inspiraci,“ konstatovala krajská radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová, která byla dlouholetou starostkou Morašic. Je si však vědoma i toho, že je potřeba život na venkově podporovat a bránit tak odlivu lidí do měst. „Vesnice potřebují, aby současná obslužnost byla nejen zachována, ale ještě zlepšována. Mluvím o fungování škol, zachování pošt a udržení obchodů. Toto vše může pomoci udržet na venkově i mladé lidi a starým obyvatelům to usnadní život,“ dodala Hana Štěpánová.

 

Přehled ocenění:

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Pustá Kamenice

Modrá stuha – za společenský život – obec Vyšehněvice

Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Suchá Lhota

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Písečná

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Chvojenec

 

Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - Břehy

Zlatá cihla  - kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

pro obec Studnice za příkladné restaurování litinového kříže za kaplí sv. Zdislavy v centu obce

Zlatá cihla - kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

pro obec Písečná za obnovu hasičské zbrojnice

Cena „Skokan roku 2018“ - Radiměř

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - Pustá Kamenice

Diplom za vzorné vedení kroniky - Radiměř

Diplom za rozvíjení lidových tradic - Zámrsk

Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci - Vyšehněvice

Diplom za ekologickou činnost v obci - Koclířov

Diplom za podporu obnovy stavebního fondu obce - Chornice

Diplom za rozvíjení česko-německých vztahů - Hradec nad Svitavou

Diplom za cílevědomý a komplexní rozvoj obce - Horní Ředice

Diplom za dlouhodobou podporu školství a mimoškolních aktivit - Bojanov

Diplom za podporu spolkových aktivit - Horní Újezd

Diplom za podporu a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty - Studnice

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.