Aktuality

Kraj zpřesnil projekt moravskotřebovské nemocnice. Platí, že by se mělo začít stavět příští rok.

Vizualizace upraveného projektu.
(9.8.2018)

Pardubice - Pardubický kraj pokračuje v přípravách na vybudování nové moderní nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Podle zadání kraje došlo v posledních týdnech k úpravě projektu tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám nemocnice a krajské záchranné služby. Výsledná cena stavebních prací by podle projektanta neměla přesáhnout 150 milionů korun bez DPH. K tomu je nutné přičíst investice do lékařských technologií, vozovek či chodníků. Celkově by měla moderní nemocnice vyjít kraj na necelých 190 milionů korun bez DPH. Jedná se o největší veřejnou investici v Moravské Třebové od roku 1989.

 

„Původní návrh jsme diskutovali jak se samotnými zástupci moravskotřebovské nemocnice, tak naší záchrannou službou, protože chceme, aby byla budova co nejvíce funkční a eliminovali jsme tak možné provozní problémy. Po úpravách, které projektant na budově provedl se dostáváme za stavební práce na částku 150 milionů korun bez DPH. Celkově včetně vybavení moderními zdravotnickými technologiemi a dalšími nezbytnými úpravami včetně parkovacích ploch je výsledná projektovaná částka necelých 190 milionů korun bez DPH, uvedl hejtman Martin Netolický. „Ačkoliv se může zdát cena na první pohled vysoká, projekt obsahuje skutečně jen to nejdůležitější zázemí pro pacienty a personál. Většina pokojů je dvoulůžkových se sociálním zařízením společným pro dva sousední pokoje. Jsou zde však i jednolůžkové pokoje pro vážněji nemocné pacienty. To mnohonásobně zvyšuje komfort oproti současnému stavu,“ řekl hejtman

 

Ten zároveň potvrdil termíny, kdy by kraj chtěl stavbu zahájit a dokončit. „Děláme vše proto, abychom v červnu příštího roku měli zpracovanou projektovou dokumentaci s tím, že stavba samotná by měla být zahájena na podzim téhož roku. Pracovní termín pro dokončení, který však chceme jednoznačně dodržet, je prosinec 2020,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

Součástí projektu je kromě samotné nemocnice s 90 lůžky následné péče také stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.