Aktuality

Dobrovolní hasiči získají díky kraji nové dopravní automobily a opraví zbrojnice

Dobrovolní hasiči získají díky kraji nové dopravní automobily a opraví zbrojnice.
(17.7.2018)

V budově bývalé finanční stráže na Horní Lipce, která dnes slouží jako krajské školící centrum, se v úterý dopoledne uskutečnilo předání darovacích smluv starostům obcí, které byly úspěšné v dotačním titulu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na pořízení nových dopravních automobilů a rekonstrukci či stavbu požárních zbrojnic. Pardubický kraj se stejně jako v předchozích letech k tomuto dotačnímu titulu finančně připojil. Celkově mezi obce v letošním roce rozdělí 11,7 milionu korun.

 

„V rámci dotačního titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vyčleňujeme finanční prostředky již potřetí. V letošním roce se jedná o největší částku, která dosahuje téměř 12 milionů korun na 37 dopravních automobilů a tři zbrojnice. Stát vyčlení pro každou z obcí 450 tisíc korun, kraj přidá 300 tisíc, což následně znamená, že příspěvek obce na zcela nové vozidlo se pohybuje okolo 200 tisíc korun. V případě zbrojnic podpoříme tři projekty za celkovou částku 650 tisíc korun.“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dotace v rámci tohoto dotačního titulu narůstá každý rok. V prvním roce jsme přerozdělili lehce přes sedm milionů korun na 16 aut a pět zbrojnic. V loňském roce se jednalo o 7,4 milionu na 20 aut a osm zbrojnic,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

 

Mezi úspěšná města a obce patří například České Heřmanice, Dolní Čermná, Kladruby nad Labem, Květná, Letohrad, Nové Hrady, Vraclav či Živanice. Starosta Květné Petr Škvařil si krajské dotační tituly na podporu dobrovolných hasičů velmi pochvaluje. „Pro nás jako malou obec je takováto finanční podpora nesmírně důležitá. Bez krajských peněz bychom nikdy na moderní vozidlo nedosáhli. Obecně jsme velmi rádi, že se nám daří postupně modernizovat techniku našich hasičů, kteří se velmi aktivně podílí také na životě v samotné obci,“ uvedl Petr Škvařil.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.