Aktuality

Trasování D35 u Litomyšle komplikuje život v nedalekém Strakově

Hejtman Martin Netolický (vlevo) se starostou Strakova Janem Janypkou.
(17.7.2018)

Problematika dopravy v návaznosti na trasování budoucí dálnice D35 byla tématem jednání hejtmana Martina Netolického se starostou Strakova Janem Janypkou. Požadavkem obce je úprava části úseku, který dle navrhované varianty prochází 300 metrů od obce, pro kterou by byla schůdnější alternativní varianta, jež by dálnici vedla přibližně o 300 metrů dál.

 

„Ačkoliv nebyla zahájena stavba ani prvních dvou úseků z Opatovic nad Labem přes Časy do Ostrova, řešíme připomínky obcí na trase dálnice. V tomto případě se dvě představené varianty pohybují ve stanoveném koridoru, což potenciální diskusi o finální trase usnadňuje. Zatímco současná a preferovaná varianta vede dálnici přibližně 300 metrů od okraje obce, druhá varianta odvádí stavbu o dalších 300 metrů dál,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Cílem obce není blokovat stavbu dálnice, ale otevřít seriózní debatu s Ředitelstvím silnic a dálnic, které by se mělo alternativní variantou více zabývat včetně zahájení zjišťovacího řízení. V případě, že se existují jiné možnosti, které nemají vliv na dobu realizace ani na finanční nákladnost, je nutné tyto varianty prověřovat,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.