Aktuality

Naplněnost zemědělských škol v kraji je nadprůměrná. Pomáhají investice a moderní obory

Jednání hejtmana Martina Netolického, radního Václava Kroutila a prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska
(12.7.2018)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil jednali s prezidentem Agrární komory České republiky Zdeňkem Jandejskem. Pardubický kraj s Agrární komorou spolupracuje dlouhodobě, již v roce 2012 obě strany podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Hlavním tématem společného jednání byla tentokrát problematika zemědělského školství. Zástupci kraje prezentovali investiční a rozvojové aktivity včetně snahy úzce provázat zemědělské podniky a školy pro zajištění dlouhodobé praktické výuky přímo ve výrobě.

 

„Dlouhodobě se nám daří i za pomoci evropských fondů zvelebovat naše střední zemědělské školy. Kupříkladu lanškrounská zemědělská škola je v současné době jakousi výkladní skříní v oblasti zemědělského školství a dobře se jí daří skloubit kvalitní teoretickou a praktickou výuku. Začali jsme zde nejprve zateplením, pokračovali úpravou stáje, vybudováním mlékárny, laboratoří či veterinární ordinace. Další školy jsou také ve velmi dobrém stavu, ať už se jedná o Chrudim, Litomyšl, Chroustovice či například velmi specifické a úzce profilované Kladruby nad Labem,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme měli problém s počty studentů, ale i díky investicím a úpravě studijních oborů se nám tento trend daří měnit. Naplněnost škol je dnes velmi vysoká a trend se nám daří držet. Dalším krokem je užší provázanost se zemědělskými podniky, na čemž usilovně pracujeme,“ dodal Netolický.

 

Na toto téma navázal radní Václav Kroutil. „Hledáme cestu, jak technické školství v našem kraji posouvat. U našich škol se snažíme o začlenění podniků do výuky, dobrým příkladem je například nedávno navázaná úzká spolupráce mezi Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Lanškroun a společností Isolit-Bravo. Stejně tak chceme, aby vznikala partnerství mezi zemědělskými školami a zemědělskými podniky. Toto provázání by mělo fungovat již od prvního ročníku,“ uvedl radní Václav Kroutil a dodal, že důležité je sledovat nejen počet žáků na zemědělských školách, ale také množství absolventů, kteří pak reálně pracují v zemědělských provozech. „Zaměstnavatelé musí chtít a být nápomocni. Musí si například říci, zda studentům nechybí některé vědomosti. Pokud ano, mohli bychom vzdělávací plány upravit tak, aby odpovídaly tomu, co podnikatelé po absolventech požadují. Musí fungovat vzájemná pravidelná spolupráce a komunikace, protože cílem nás všech musí být rozvoj českého zemědělství a přilákání mladé generace,“ doplnil Václav Kroutil. Ten v závěru jednání také dodal, že je potřeba poděkovat těm, kteří Pardubickému kraji pomáhají organizovat akce i pro ty nejmenší školáky, tedy například dny otevřených dveří, TECHNOhrátky a další.

 

Potravinová soběstačnost

"Situace v Pardubickém kraji je ve vztahu k ostatním krajům dobrá, ale bude nutné využít tohoto příkladu a současné s řešením nedostatků studentů v zemědělských oborech v ostatních krajích zvýšit komunikaci už na úrovni základných škol, kde malá část žáků jde studovat zemědělské obory," uvedl prezident Agrární komory ČR.

 

Velkým problémem současného zemědělství je nesoběstačnost některých segmentů. „V případě vepřového masa jsme v současné době na 38 procentech vlastní produkce. Zbytek dovážíme například ze Španělska či Belgie. Poměr navíc každým rokem roste v neprospěch domácí produkce. U drůbeže se pohybujeme přibližně na polovině. Soběstační jsme například v případě hovězího masa, což je ale způsobeno především radikálním poklesem spotřeby. Zatímco v roce 1990 spotřeboval průměrný Čech 26 kilogramů hovězího masa, dnes je to necelých osm kilogramů,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek. Ten také zmínil další témata, o kterých se povede debata v krajích, tedy společná zemědělská politika nebo dominantní postavení obchodních řetězců.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.