Aktuality

V Poličce pokračují práce na unikátním učňovském pracovišti podle plánu

V Poličce pokračují práce na unikátním učňovském pracovišti podle plánu
(11.7.2018)

Projekt přístavby a vybavení odborných učeben na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Poličce patří mezi největší investice do školských zařízení v Pardubickém kraji v tomto roce. Nové prostory budou sloužit zejména řezníkům, kteří zde budou moci jako jediní v kraji zpracovávat zvěřinu.

 

Nové pracoviště v Poličce bude unikátní v jedné věci. Tou je oddělený provoz, kde bude možnost zpracovat zvěřinu. Podporu má tento projekt i od Státní veterinární správy. „Obdobné zařízení není v Pardubickém ani v Královehradeckém kraji. Škola bude moci zvěřinu zpracovávat, vykupovat a prodávat. Nejen maso jako základní surovinu, ale také opracované výrobky. Zkušenosti získají kromě řezníků i kuchaři a studenti dalších gastro oborů, kteří se dostanou k méně dostupným surovinám,“ popsal jedinečný projekt radní pro školství Bohumil Bernášek.

 

Podpora řeznického řemesla je v Pardubickém kraji systematická. Budoucí řezníci, kterých je na trhu nedostatek, mají možnost získat stipendia. Navíc by nový provoz mohl přilákat i další zájemce o studiu na škole, která se pyšní v oblasti gastronomie mnoha prestižními oceněními. „V ukončeném školním roce úspěšně absolvovali obor řezník-uzenář tři studenti. Od září nastoupí šest studentů a stejný počet by měl příští červen absolvovat,“ informoval ředitel školy Boris Preissler. V rámci České republiky se jedná o vysoké číslo. Za rok školy v celém státě opouští řádově jen několik desítek vyučených řezníků.

 

Poličská škola kromě toho, že staví svůj vlastní provoz, kde řezníci získávají praktické dovednosti, tak spolupracuje s místním masokombinátem. Zde se studenti seznamují s provozem v běžném podniku. Tato spolupráce je dlouhodobá. „Studenti se v provozu osvědčili. Svědčí o tom vzrůstající podpora masokombinátu,“ poznamenal Boris Preissler. Na poličské škole se nejedná o jedinou formu spolupráce s firmami z okolí. Funguje i v dalších oborech.

 

Výstavba nového školního provozu je realizována podle plánu. Stavba bude hotová na podzim letošního roku. „Celkové náklady na realizaci byly vyčísleny ve výši 41 milionů korun, cca 37 milionů korun činí evropské dotace. Zbytek je přímý podíl Pardubického kraje,“ poznamenal Bohumil Bernášek.

 

 Poličská gastronomická škola je vyhledávanou vzdělávací institucí. Svědčí o tom nejen ocenění na soutěžích, ale i zvýšený zájem o studium. „V tříletých a čtyřletých oborech máme nárůst počtu žáků oproti loňskému roku o čtvrtinu. Největší zájem je o cukrářský obor,“ dodal ředitel školy.

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.