Aktuality

Silnice v centru Hlinska bude na tři dny uzavřená kvůli opravě povrchu

Ilustrační foto: Chrudimsko-Hlinecko
(4.7.2018)

Pardubice/Hlinsko – Od úterý 10. července do čtvrtka 12. července bude úplně uzavřena silnice I/34 v zastavěné obci Hlinsko v úseku od nároží Městského úřadu Hlinsko u Poděbradova náměstí k mostu přes řeku Chrudimku. Důvodem jsou práce na silnici, konkrétně oprava živičného krytu v rámci stavby „I/34 Chlum – Hlinsko. Prostorové parametry tohoto úseku silnice neumožňují v době realizace stavby průjezd vozidel po stavbě. Ta budou vedena objízdnými trasami.

 

Objízdné trasy:

a) Tranzitní vozidla včetně dálkových autobusů, které neobsluhují zastávky Benátky, Studnice, Hlinsko,,Chlum, Hlinsko,,Tylovo náměstí (vozidla jedoucí od Poličky a od Svratky):

V Hlinsku tato vozidla odbočí na světelné křižovatce na silnici II/343 a pojedou přes místní část Rváčov u Hlinska do Trhové Kamenice. V Trhové Kamenici vozidla odbočí vlevo na silnici I/37 a po ní budou pokračovat až do Ždírce nad Doubravou, kde se napojí na silnici I/34. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objížďky je cca 18 km.

 

b) Vozidla dopravní obsluhy, místní provoz a linkové autobusy (které obsluhují zastávky Benátky, Studnice, Hlinsko,,Chlum, Hlinsko,,Tylovo náměstí) použijí sítě místních komunikací takto:

– ulice Vinohradská, Rokycanova, Husova a Jungmannova jako spojnici mezi silnicí I/34 (Havlíčkova ul.) a II/343 (ul. Karla Lidického, ul. Wilsonova), obousměrně. Délka objížďky je cca 1,070 km.

Uzavírka silnice a objízdné trasy budou označeny přechodným dopravním značením.

IZS (hasiči, zdravotní záchranná služba) pro výkon svých povinností použije objízdnou trasu jako ostatní vozidla dopravní obsluhy (viz ad b).

 

Uzavírka bude mít vliv na obsluhu zastávek pravidelné linkové autobusové dopravy:

Uzavírkou bude dotčena autobusová linka č. 620757 a č. 620758 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.), a linka č. 700938 (dopravce ČSAD Ústí n. Orlicí, a.s.).

Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Hlinsko,Tylovo nám., bude dočasně zrušena. Náhradní zastávka bude Hlinsko,,nádr.

 

Objízdná trasa pro autobusy:

Od Poličky: sil. I/34 ul. Adámkova třída - sil. II/343 ul. Wilsonova a ul. Karla Lidického – MK ul. Jungmannova – MK ul. Husova – MK ul. Rokycanova – MK ul. Vinohradská – sil. I/34 a dále dle trasy v jízdním řádu.

Od autobusového nádraží: MK ul. Wilsonova - sil. II/343 ul. Karla Lidického – MK ul. Jungmannova – MK ul. Husova – MK ul. Rokycanova – MK ul. Vinohradská – sil. I/34 a dále dle trasy v jízdním řádu. Objízdná trasa je obousměrná.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.