Aktuality

Návštěva premiéra a členů vlády v Pardubickém kraji se nesla v přátelském duchu a byla věcná

Návštěva premiéra a členů vlády v Pardubickém kraji se nesla v přátelském duchu a byla věcná
(21.6.2018)

Pardubice - Ranní expres z Prahy přivezl 18. června premiéra Andreje Babiše a členy vlády do Pardubického kraje. Po krátkém přesunu ze čtvrtého nástupiště do prostoru čekárny Českých drah započal celodenní program. Po přivítání hejtmanem Martinem Netolickým se uskutečnila diskuse o pardubickém přednádraží. Zde byl premiérovi popsán problém s výstavbou nového autobusového terminálu v návaznosti na složitou dopravní situaci v daném prostoru. Do diskuse se zapojil i ministr dopravy Daniel Ťok a primátor Pardubic Martin Charvát. „Problém přednádraží by měl primárně řešit magistrát. Je však zájmem kraje, aby doprava v krajském města nekolabovaloa a proto jsem na to upozornil i premiéra a ministra dopravy. Stejně tak jsem zmínil další dopravní komplikace na území města, které souvisí i s chybějícím obchvatem Pardubic,“ sdělil hned na úvod hejtman Martin Netolický.

 

Po krátkém setkání následovalo společné jednání vlády a Rady kraje na krajském úřadě. Martin Netolický přivítal premiéra a ministry v sále rady a v krátkosti představil Pardubický kraj. Premiér se informoval jak je kraj zadlužený a kolik peněz má a účtě. Martin Netolický vládu seznámil s hospodařením kraje, stavem rozpočtu a také pohovořil o penězích na běžných účtech. „Nejen Pardubický kraj musí investovat. Naší prioritou je v tuto chvíli rozvoj dopravní infrastruktury. Dále se chceme zaměřit na kofinancování dotačních titulů. Čekáme také na podporu státu. Máme přichystané projekty za šest miliard. Bez kofinancování se neobejdeme navzdory našemu dobrému hospodaření,“ sdělil Martin Netolický.

 

S představováním priorit ve svých resortech pokračovali další členové rady. Náměstek hejtmana Roman Línek hovořil o  investičních záměrech v kultuře. Jednalo se o zámku v Pardubicích a také v Litomyšli. Zejména oprava památky UNESCO premiéra zaujala, neboť se o ní zmínil při setkání s novináři. Dále hovořil Roman Línek o plánech v hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Náměstek Michal Kortyš poukázal na nutnost výstavby dálnice D35 a obchvatů měst. „Nejedná se v tomto případě pouze o stavby, které jsou důležité pro Pardubický kraj. Mají význam pro celou republiku. V tuto chvíli jsou rozkopané vozovky na D11 i D1. Není kudy vést dopravu,“ zdůraznil význam nové dopravní tepny z Čech na Moravu hejtman Martin Netolický. Radní Bohumil Bernášek se věnoval problematice duálního školství. Spolu s hejtmanem představil fungující spolupráci firem a škol v Pardubickém kraji. Radní Ladislav Valtr upozornil na systém financování zdravotnické oblasti, a to zejména na investiční záměry kraje. „Nejsme schopni vyřešit investice do obrovských areálů, které nelze financovat z EU,“ zmínil jeden z problémů v této oblasti hejtman Netolický. Vzápětí také připomenul problematiku úhradového mechanismu. Radní Pavel Šotola zmínil problém s financováním pracovníků v sociální sféře. Upozornil že současný systém financování není dostatečný. „Péče o ohrožené děti není systémová. Je to v gescích tří ministerstev. Roztříštěnost nezabezpečuje komplexní péči,“ poznamenal radní Šotola.

 

Po jednání na krajském úřadě následovalo setkání se starosty obcí Pardubického kraje. Dorazilo jich pětašedesát. Členům vlády pokládali postupně dotazy, které se dotýkaly oblastí zdravotnictví, investic do veřejných prostor, nebo snížení byrokratické zátěže na malé obce. Jedním z témat byla i výstavba dálnice D35 nebo kanalizací na vesnicích. Ty patří do investic vyvolaných legislativou, avšak nejsou mnohdy podpořeny patřičným finančním obnosem ze strany státu. Premiér Babiš i hejtman Netolický se shodli, že je potřeba pomoci i těm nejmenším obcím. „Rád bych poděkoval členům vlády, kteří mezi nás přijeli a starostům za věcné dotazy. Debata byla velmi konkrétní a věcná a stejně tak i odpovědi,“ zhodnotil setkání Martin Netolický.

 

Po krátkém obědě pozval Martin Netolický premiéra Andreje Babiše k návštěvě několika míst v Pardubicích a okolí a představil mu tak nejen zajímavé projekty, ale poukázal na problémy, které tíží kraj i jeho občany. První zastávkou byly Winternitzovy mlýny, kde byl představen projekt na jejich obnovu a využití. Další zastávka byla v Pardubické nemocnici. Hejtman zde představil spolu se členy představenstva hospodářskou činnost Nemocnice Pardubického kraje. „Podařilo se nám za posledních sedm let i díky fúzi nemocnic stabilizovat hospodářskou situaci. Nyní se daří Nemocnici Pardubického kraje investovat a použít k tomu vlastní finanční zdroje. Vzrostl počet zaměstnanců, ale není tomu tak bohužel všude,“ poznamenal Martin Netolický. Na setkání s odbory se lékaři i sestry dotazovali na problémy ve zdravotnictví premiéra i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Zmiňovali systémy vzdělávání, platy ve zdravotnictví nebo nedostatek personálu. „Například počet se snažíme řešit zaškolováním personálu z Ukrajiny. V tuto chvíli se bavíme o třiceti sestrách. Toto číslo, ačkoliv se nemusí zdát, že je velké, znamená zvýšení komfortu pro pacienty v podobě zvýšeného počtu lůžek,“ poznamenal k dané problematice Martin Netolický. Významná část diskuse se vedla o problematice zvyšování platů, zde hejtman poznamenal, že nedochází k zadržování žádných prostředků určených na platy zdravotníků. „Plně stojím za vedením nemocnice. Musím také upřesnit slova o plošném zvyšování platů. Ty porostou s ohledem na produktivitu,“ doplnil členy vlády Martin Netolický.

 

Setkání u národní kulturní památky Larischovy vily, která v současnosti chátrá, začalo pietním aktem, kdy Andrej Babiš a Martin Netolický uctili památku dětí, které zde byly v období heydrichiády drženy s rodiči a posléze odvezeny a usmrceny. Následovala prohlídka samotného objektu. „K opravě Larischovy vily se stavíme čelem. Jsme připraveni uvolnit finanční prostředky ve výši 15 milionů korun. Bez pomoci státu to však nepůjde. Aktivně se však musí zapojit i město Pardubice. Pan premiér mě vyzval k třístrannému jednání. Je znát jeho ochota projekt podpořit,“ sdělil hejtman.

 

Problémy v dopravě demonstrovalo vedení kraje na nedokončeném obchvatu Chrudimi a Slatiňan. „Jedná se o nejdůležitější stavbu na silnici první třídy. Chtěli jsme upozornit na její důležitost a ukázat, že končí v kukuřičném poli. Samozřejmě chceme, aby byl obchvat dokončen co nejdříve,“ poznamenal Martin Netolický. Toho přijel podpořit i starosta Chrudimi Petr Řezníček.

 

Návštěva premiéra a členů vlády byla zakončena tiskovou konferencí. Zde Andrej Babiš a Martin Netolický shrnuli tématické okruhy o kterých byla během celého dne řeč. Hlavním tématem byla doprava a investice státu do této oblasti, která má význam pro celou Českou republiku. „Návštěvu premiéra a členů vlády hodnotím pozitivně. Nesla se v přátelském duchu a byla velmi věcná. Kdyby se podařilo uskutečnit alespoň padesát procent projektů o kterých jsme hovořili, tak by to byl úspěch. Nebavili jsme se však o sestavování vlády. Témata byla regionálního charakteru a nakonec se ukázalo, že to bylo dobře,“ dodal hostitel Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.