Aktuality

Ministr zdravotnictví si prohlédl nejen nemocnici

Ministr zdravotnictví si prohlédl nejen nemocnici
(21.6.2018)

V doprovodu Ladislava Valtra, radního pro oblast zdravotnictví Pardubického kraje, navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tři zdravotnická zařízení, která spravuje Pardubický kraj. Už na společném zasedání vlády a Rady Pardubického kraje si ministr vyslechl, jaké jsou hlavní problémy, které zatěžují krajskou samosprávu. „Plošné problémy zdravotnictví jsou všeobecně známé. Nedostatek personálu, neustálý tlak na zvyšování platů, potřeba investic do budov a zřízení. Pardubický kraj své nemocnice ekonomicky stabilizoval a určil směr jejich možného rozvoje, ale ne vše jde vyřešit pouze na úrovni kraje,“ sdělil na úvod radní Ladislav Valtr.

 

Ministerský program pokračoval prohlídkou areálu Pardubické nemocnice s vedením společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Navštívil například multioborový pavilon nebo chirurgickou kliniku emergency. Adam Vojtěch a Ladislav Valtr se následně připojili společně s členy kabinetu k vládní delegaci tvořené premiérem Andrejem Babišem, ministryní financí Alenou Šillerovou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Na jednání s managementem společnosti se probíraly otázky týkající se personálního zajištění chodu jednotlivých nemocnic, ekonomická situace společnosti a dále pak otázka investic, především do dvou plánovaných centrálních urgentních příjmů – v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích. „Mimo jiné jsme poukázali na chybějící systémovou podporu pro obnovu nemovitého majetku v areálech zdravotnických zařízení. Na potřebu pořízení nových přístrojů a také na zlepšení administrativních kroků k získání dotačních titulů,“ vyjmenoval některé požadavky na vládu radní pro zdravotnictví.

 

Na setkání se zástupci zaměstnanců a odborových organizací. Tady opět přišlo na přetřes téma platových podmínek sester a lékařů a také poslední dobou tolik diskutované plošné zvyšování mezd. „Osobně zastávám názor, že plošné zvyšování mezd nikam nevede. Je nutné do systému zapojit motivační prvky, které povedou ke zvýšení atraktivity zdravotnických povolání. Získávání pracovníků z jiných zemí je přínosné, ale je potřeba klást důraz i na vzdělávání všeho zdravotnického personálu,“ sdělil Ladislav Valtr.

 

Program pokračoval návštěvou Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Ředitel záchranky Igor Paar představil ministru Vojtěchovi i radnímu Valtrovi nový přírůstek vozového parku krajské záchranky z dílny tradičního českého výrobce automobilů. Dále pak pánové navštívili dispečink a živě diskutovali také potřebu úpravy financování záchranných služeb. Dotkli se i již zmíněné tematiky centrálních urgentních příjmů, které by záchrance a především pacientům mimo jiné výrazně ušetřily tolik drahocenný čas. Radní Valtr pak v souvislosti s lékařskými službami v přednemocniční péči zmiňoval vhodnost posílení motivace praktických lékařů k tomu, aby sami po větší část dne řešili více lehčích akutních případů a odlehčili tak záchrance a i nemocnici.

 

Poslední zastávkou na cestě po Pardubickém kraji byla léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví, kde ministra i radního uvítala plná knihovna místního personálu. Ředitelka LDN Jana Tomšů a radní Valtr prezentovali záměr přesunu hospodářsko-administrativního zázemí, které by umožnilo vznik dalších lůžek v prostorách, které nyní slouží pro tento provoz. Důležitým tématem bylo také zdejší spánkové centrum, které LDN nabízí, nebo společná snaha o vymezení následné péče jako samostatného oboru. „V diskusi s panem ministrem jsem poukázal na problémy, které jsou na hranic zdravotní a sociální péče. S tím souvisí chybějící provázanost systému zdravotního a sociálního pojištění. Stát by měl myslet na to, že se zvyšuje dlouhověkost obyvatelstva zajistit kvalitní péči. S tím souvisí budování potřebné infrastruktury,“ sdělil Ladislav Valtr. Na závěr návštěvy pak došlo i na otázku eutanazie, řečníci se vesměs shodovali v tom, že mnohem zajímavější cesta než krok směrem k asistovanému sebeusmrcení vede skrz paliativní péči.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.