Aktuality

Firma Isolit-Bravo zahájila spolupráci s lanškrounským učilištěm. Žákům zajistí skupinový odborný výcvik přímo na pracovišti

Učni přímo v sídle společnosti Isolit-Bravo
(12.6.2018)

Jablonné nad Orlicí – Slavnostním podpisem memoranda mezi Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Lanškroun, Pardubickým krajem, jakožto zřizovatelem této školy, a firmou Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí dnes odstartovala spolupráce, díky které budou žáci moci vykonávat skupinový odborný výcvik přímo ve firmě. Tímto nově vzniklým partnerstvím školy a firmy tak pokračuje dlouhodobá snaha kraje o provazování odborného studia s praxí.

 

Při příležitosti podpisu memoranda firma Isolit-Bravo oficiálně zahájila odborný výcvik na nově zřízeném učňovském pracovišti. To má v současné době kapacitu dvanáct žáků. Výuku skupiny učňů povede jejich učitel odborného výcviku ve spolupráci s firemní instruktorem.  

 

„Žáci lanškrounské školy se budou moci díky této spolupráci učit řemeslo přímo ve výrobě významné společnosti Isolit-Bravo, a to od zkušených kvalifikovaných zaměstnanců a na nejmodernějších technologiích. I přesto, že se nám postupně daří modernizovat technické vybavení na našich školách, je jasné, že nejsme dlouhodobě schopni konkurovat vybavení úspěšné moderní společnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Studenti zároveň získají nejen základní pracovní návyky, ale seznámí se také s chodem společnosti, do které by po ukončení studia mohli nastoupit,“ dodal hejtman Netolický.

 

Inspirace v tzv. duálním systému 

„Podpora spolupráce významných zaměstnavatelů a škol v regionu je jednou z našich priorit. Inspirujeme se tzv. „duálním systémem“, který je zavedený například v německy mluvicích zemích, ale de facto fungoval i u nás do začátku 90. let. Individuální praxe či odborný výcvik učňů ve firmách je dnes běžnou praxí. Využití samostatné odborné učebny přímo ve výrobním podniku je ale významným inovativním prvkem,“ řekl radní pro školství Bohumil Bernášek a pokračoval: „Po žamberecké firmě Bühler je Isolit-Bravo druhým strojírenským podnikem, který takové podmínky středním školám ve východní části kraje nabídnul. Mám zkušenosti s organizováním podobné formy výuky z doby, kdy jsem byl ředitelem střední školy, a jednoznačně vím, že odborně i pedagogicky se jedná o obrovský přínos.“

 

„Technika je fantastická věc, neboť jenom díky ní žijeme tak pohodlně a na tak vysoké úrovni, o které se našim předkům ani nezdálo. A mladí, nadšení a co nejlépe vzdělávaní nástrojaři jsou jejím základem a nezbytnou podmínkou. Tak, jako se budoucí zdravotní sestry a lékaři po praktické stránce vzdělávají v nemocnicích, je zcela nezbytné, aby se mladí technikové prakticky vzdělávali v pořádných firmách. A my, náš tým jim k tomu vytváříme po všech stránkách ty nejlepší podmínky. To je náš cíl, bez ohledu na to, kolik nás to stojí a zda se nám to jako firmě jednou nějakým způsobem vrátí, či nikoli. Zcela nepochybně se to vrátí učňům a studentům samotným, širokému okolí a budoucnosti nás všech – a to je to hlavní,“ řekl ředitel a jednatel společnosti Isolit-Bravo Kvido Štěpánek.

 

Přínos i pro učitele

„Žáci budou mít velkou zodpovědnost za odváděnou práci, protože výrobky, na kterých budou pracovat, najdou další využití v provozu firmy. Pocítí sami na sobě, že jejich práce a příprava na budoucí povolání má smysl, navíc mohou získat i finanční ohodnocení a především možnost seznámit se s novými technologiemi a pracovními postupy. Po skončení učební doby budou daleko lépe připraveni na skutečnou práci ve zvolených firmách,“ podotkl ředitel SOŠ a SOU Lanškroun Jaroslav Novák s tím, že spolupráce bude přínosem i pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů: „Učitelé budou moci konfrontovat své dosavadní znalosti, zkušenosti a dovednosti se stále měnící se realitou.“

 

Žáci budou vzděláváni podle běžných osnov, ale při odborném výcviku budou vyrábět věci, které mají konkrétní využití ve výrobě. „Učni tak budou nedílnou součástí týmu, který se podílí na tvorbě produktů pro naše zákazníky,“ uvedl vedoucí personálního oddělení firmy Isolit-Bravo Milan Žemlička.

 

Pro společnost Isolit-Bravo není tento projekt prvním kontaktem s žáky, ba naopak již řadu let pořádá technické kroužky pro děti ze 7. až 9. tříd základních škol. „Chceme, aby v sobě děti v rámci těchto kroužků objevily technický talent. Starší děti zveme na brigády, poskytujeme jim stipendia nebo děláme přednášky,“ dodal Milan Žemlička.

 

Firma Isolit-Bravo

Isolit–Bravo, spol. s r. o. jako společnost zaměřující se na dodávku výrobků pro automobilový průmysl, ve své Nástrojárně vyrábí ročně nejnáročnější formy a nástroje v hodnotě zhruba 140 milionů korun ročně, pro přední světové výrobce automobilů VW, Škoda Auto, BMW, Bentley, Jaguár, Audi a jiné, a dále z odvětví elektrotechniky, a ze segmentu přístrojů pro domácnost, disponuje v těchto oblastech moderním vybavením, vlastní lisovnou plastů a nástrojárnou 4.0 s kvalifikovanými spolupracovníky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.